iNet InSite – วิธีการที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในการจัดการกับเครื่องตรวจวัดแก๊สที่คุณเป็นเจ้าของ

 
iNet InSite เป็นสถานีเชื่อมต่อสำหรับเครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดพกพาทีมีฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญและข้อมูลที่จำเป็นเพือให้ผู้ปฎิบัติงานมีความปลอดภัย
 
iNet InSite ขยายความพร้อมของ iNet ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดแก๊สในรูปแบบการให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์ของอินดัสเตรียลไซแอนติฟิค โซลูชั่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของเครื่องตรวจวัดแก๊สและมีเครื่องมือในการให้บริการและการบำรุงรักษา และมีความท้าทายกับการได้มองเห็นเข้าไปในภาพรวมของโปรแกรมการตรวจวัดแก๊ส
 
การสมัครสมาชิกรายเดือนคงที่กับ iNet InSite ประกอบด้วย ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ iNet Control ได้ไม่ จำกัด เช่นเดียวกับสถานีเชื่อมต่อ iNet DS ที่ให้บริการโดยอินดัสเตรียลไซแอนติฟิค โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และมีความปลอดภัยมากกว่ากับสถานีเชื่อมต่อที่ดีที่สุด
 
สถานีเชื่อมต่อ iNet DS ช่วยให้การใช้งานสถานีเชื่อมต่อทำได้ง่าย
 
การใช้สถานีเชื่อมต่อ iNet DS, iNet InSite จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้เซิร์ฟเวอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ เช่นเดียวกับการอัพเกรดด้วยตนเองและงานการบำรุงรักษาที่น่าเบื่อ สถานีเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ตผ่านอีเทอร์เน็ต สามารถนำมาใช้แบบออฟไลน์ มีฟังก์ชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้ปฎิบัติงานที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง
 
  • การติดตั้งแบบ Plug-and-play 
  • การจัดการกับกองทัพเครื่องตรวจวัดแก๊สโดยใช้ iNet Control
  • การสอบเทียบอัตโนมัติ การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน การเก็บบันทึก 
  • การใช้งานเคลื่อนที่สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง
  • การอัพเกรดเฟิร์มแวเครื่องมืออัตโนมัติ
 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ iNet DS
 
ช่วยให้คุณทราบ ... ทำให้คุณสามารถควบคุม
 
ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าและจัดการกับกองทัพเครื่องตรวจวัดแก๊สผ่าน iNet Control ซึ่งเป็นโปรแกรมบนเว็บที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บเบราเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถที่จะ:
 
  • กำหนดตารางการสอบเทียบ การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
  • การตั้งค่าระดับการแจ้งเตือนภัยของเครื่องตรวจวัดแก๊ส และการตั่งค่าอื่นๆ ที่กำหนดขึ้นเอง
  • ดูแนวโน้ม  การวัดประสิทธิภาพ และการกำหนดรายงานเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อโปรแกรมการตรวจวัดแก๊ส
 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ iNet Control