แผนภูมิเปรียบเทียบโซลูชั่น

 
การซื้อแบบดั้งเดิม
เครื่องตรวจวัดแก๊สและอุปกรณ์เสริม
สถานีเชื่อมต่อ iNet DS และ iNet Control
เครื่องตรวจวัดแก๊สในฐานะการบริการ
อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้
 
 
 
เครื่องตรวจวัดแก๊ส
 
อุปกรณ์เสริมเครื่องตรวจวัดแก๊ส
 
แก๊สสอบเทียบ
ซื้อแยกต่างหาก**
ซื้อแยกต่างหาก**
ซื้อแยกต่างหาก**
สถานีเชื่อมต่อ iNet DS
 
พฤติกรรมที่ปลอดภัย
 
 
 
iNet Control
 
การสอบเทียบอัตโนมัติ
 
การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานอัตโนมัติ
 
การพิมพ์/บันทึก ใบรับรองและเอกสาร
 
การตั้งค่าการแจ้งเตือนภัยและรายงาน
 
การจัดกลุ่มเครื่องมือ การบริหารจัดการ และความชัดเจน
 
วิเคราะห์การแจ้งเตือนภัย
 
การใช้งานผ่านมือถือ / ออฟไลน์
 
 
ดัชนีประสิทธิภาพโปรแกรมตรวจจับก๊าซ
 
การบริการที่ไม่ยุ่งยาก
   
 
Hosted, In-The-Cloud Software
 
การติดตั้งและฝึกอบรมจากระยะไกล
 
การอัพเกรดเครื่องตรวจวัดแก๊สและซอฟแวร์อัตโนมัติ
 
การเติมแก๊สสอบเทียบอัตโนมัติ
 
การตรวจสอบกระบอกแก๊สสอบเทียบ
 
การตรวจสอบเซ็นเซอร์
 
 
การแลกเปลี่ยนเครื่องมือเชิงรุก
 
 
การให้การบริการเครื่องมือโดยโรงงานที่ได้รับการรับรอง
 
 
การเปลี่ยนและซ่อมแซมรวมอะไหล่
 
 
ไม่มีค่าธรรมเนียมแรงงานและการจัดส่งสินค้า
 
 
ทีมให้ความช่วยเหลือ iNet โดยเฉพาะ
 
 
ทีมให้ความช่วยเหลือสดในหลากหลายภาษา
 
 
ขนาดของ Fleet ที่ยืดหยุ่น
 
 
ส่วนลดในการใช้บริการเช่าเครื่องมือ
 
 
ส่วนลดแก๊สสอบเทียบ
 
 
ให้การช่วยเหลือในการติดตั้งเครื่องตรวจวัดแก๊สในช่วงเริ่มดำเนินการ
 
 
ค่าใช้จ่ายรายเดือนคงที่
 
 
การติดตั้งในสถานที่
 
 
*
การฝึกอบรมในสถานที่
 
 
*
 
* การติดตั้งในสถานที่และการฝึกอบรมในสถานที่เป็นทางเลือกสำหรับ docking stations 1-5 สถานี และจะรวมอยู่ในการติดตั้งที่มี docking station มากกว่า 5 สถานี
** แก๊สสอบเทียบไม่รวมอยู่ในราคาของโซลูชั่นของเรา  ทั้ง iNet และ iNet InSite จะรวมถึง Auto Replenishment Program ของอินดัสเตรียลไซแอนติฟิคด้วย