ได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรด้านการตรวจวัดแก๊ส

การตรวจวัดแก๊จอาจจะไม่ใช่งานหลักที่คุณทำ แต่มันเป็นสิ่งที่เราทำ มันเป็นสิ่งที่เรารักที่จะทำ
 
 • แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร
  หากทีมงานของคุณต้องถูกคาดหวังให้ทำงานมากขึ้นด้วยข้อจำกัดทางด้านบุคลากร การว่าจ้าง ให้อินดัสเตรียลไซแอนติฟิค เป็นผู้ทำการตรวจวัดแก๊สให้กับคุณจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ให้เราช่วยคุณจัดการในส่วนของการตรวจวัดแก๊ส
 • เพิ่มผลผลิต
  แม้ว่าเครื่องตรวจวัดแก๊สจะช่วยให้บุคลากรของคุณมีความปลอดภัย แต่ก็ไม่สามารถช่วยบรรเทาภาระงานของบุคลากรระดับปฎิบัติการของคุณได้มากนัก  แต่ iNet จะช่วยทำงานการบำรุงรักษาที่ต้องใช้เวลามากโดยอัตโนมัติ ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ทีมงานของคุณมีประสิทธิผลที่มากขึ้นและมีเวลาไปมุ่งเน้นที่กิจกรรมที่สร้างรายได้

สถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยกว่า

โดยเฉลี่ยแล้วเครื่องตรวจวัดแก๊สของ iNet จะส่งสัญญาณเตือนภัยทุก ๆ 10 วัน คุณทราบหรือไม่ว่ามีสัญญาณเตือนภัยเกิดขึ้นกี่ครั้งในสถานที่ทำงานของคุณ? iNet จะให้ข้อมูลและเครื่องมือกับคุณเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น
 
 • ใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  การเชื่อมต่อเครื่องตรวจวัดแก๊สของคุณด้วยซอฟแวร์ที่ทรงประสิทธิภาพที่จะทำการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และลดความซับซ้อนของข้อมูลที่เป็นประโยชน์
 • ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์
  ด้วยการบำรุงรักษาโดยอัตโนมัติ จะทำให้เครืองตรวจวัดแก๊สของคุณจะอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และพร้อมที่จะปกป้องบุคลากรของคุณในกะต่อ ๆ ไป
 • เป็นที่ยอมรับ
  เอกสาร iNet เป็นที่ยอมรับของผู้ตรวจสอบภายนอก การตั้งค่าที่กำหนดเองยังสามารถใช้วัดความสอดคล้องกับมาตรฐานของคุณเอง 

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ราคาซื้อเป็นเพียงส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเครื่องตรวจวัดแก๊ส คุณยังต้องทำการบำรุงรักษามัน คุณยังต้องรอเวลาที่จะซ่อมแซมมัน ซึ่ง iNet จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของการเป็นเจ้าของ และค่าใช้จ่ายในบำรุงรักษาที่ไม่จำเป็นเหล่านี่
 
 • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Fleet ของคุณ
  iNet ช่วยขจัดปัญหาในเวลาที่เครื่องขัดข้องโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องซื้อหรือเก็บสต๊อกอะไหล่ทดแทน.
 • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

  การกำหนดราคาที่รวมทุกอย่างแล้ว จะช่วยให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของการจัดซื้อ การขนส่ง และสินค้าคงคลัง

 • เพิ่มผลผลิต
  การบำรุงรักษาโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานของคุณ
 • สร้างเครื่องมือมาตรฐานในการฝึกอบรมให้กับคุณ
  การฝึกอบรมบุคลากรกับเครื่องตรวจวัดแก๊สที่แตกต่างกันอาจมี่ค่าใช้จ่ายที่สูงและทำให้เกิดความสับสน  iNet จะช่วยทำให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการสร้างเครื่องมือมาตรฐานให้กับคุณ