iNet ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายโปรแกรมตรวจวัดแก๊สที่มีประสิทธิภาพ

บุคลากรของอินดัสเตรียลไซแอนติฟิค จะทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อยุติการเสียชีวิตจากการทำงาน ในศตวรรษนี้
ด้วยวิสัยทัศน์นี้อินดัสเตรียลไซแอนติฟิค ตระหนักดีว่าการป้องกันผู้ปฎิบัติงานจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายด้วยเครื่องตรวจวัดแก็สเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ แม้ว่าจะเป็นเครื่องตรวจวัดแก๊สที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดก็ยังไม่สามารถช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานมีความปลอดภัยได้อย่างแท้จริงในภาคสนาม หากใช้ไม่ถูกวิธีหรือการบำรุงรักษาไม่ดี
 
พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย
 • ไม่สนใจสัญญาณเตือนภัยเครื่องตรวจวัดแก๊ส
 • ปิดระบบเตือนภัยเครื่องตรวจวัดแก๊ส
 • การใช้เครื่องตรวจวัดแก๊สโดยไม่ได้ทำการสอบเทียบและทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน
ปัญหาของการให้การบริการ
 • เครื่องมือไม่พร้อมในกรณีฉุกเฉิน
 • ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ แรงงาน และ การจัดส่งสินค้าที่สูง 
 • ขาดแคลนพนักงานในการให้การบริการ:
 
โปรแกรมการตรวจวัดแก๊สที่ประสบความสำเร็จ ต้องได้รับการสนับสนุนดังต่อไปนี้
 
การใช้สถานเชื่อมต่อยุคหน้าจะช่วยให้บุคลากรของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 
iNet DS ช่วยให้การใช้สถานีเชื่อมต่อของคุณเรียบง่ายด้วยฟังก์ชั่น  plug-and-play ไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์หรือการติดตั้งฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ หรือการบำรุงรักษา ที่ไซต์งานของลูกค้า และเชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ตผ่านทางอีเทอร์เน็ต  สำหรับผู้ใช้งานที่อยู่ในระหว่างการเดินทางสถานีเชื่อมต่อ iNet DS ยังสามารถงานใช้ได้กับยานพาหนะที่ใช้แท่นชาร์ตมาตรฐานรถบรรทุก  เพิ่มเติมเกี่ยวกับ iNet DS
 
ทางเลือกที่เข้ากันได้กับ iNet เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อมาตรฐานคุณภาพสูงสุด มีความแข็งแรง เชื่อถือได้ และสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่หนักหน่วงรุนแรง
 
และเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิก iNet คุณจะได้รับเครื่องตรวจวัดแก๊สในรูปแบบการให้บริการแทนโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องตรวจวัดแก๊ส เครื่องมือ iNet Ready
 
 

ช่วยให้คุณทราบ ... ทำให้คุณสามารถควบคุม

ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าและจัดการกับกองทัพเครื่องตรวจวัดแก๊สผ่าน iNet Control ซึ่งเป็นโปรแกรมบนเว็บที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บเบราเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถที่จะ:
 • กำหนดตารางการสอบเทียบ การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
 • การตั้งค่าระดับการแจ้งเตือนภัยของเครื่องตรวจวัดแก๊ส และการตั่งค่าอื่นๆ ที่กำหนดขึ้นเอง 
 • ดูแนวโน้ม  การวัดประสิทธิภาพ และการกำหนดรายงานเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อโปรแกรมการตรวจวัดแก๊ส
 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ iNet Control
 
iNet Control Webcast
โปรดเข้าร่วมกับเราในการสัมมนาสดผ่านทางเว็บเกี่ยวกับการสาธิตการใช้ iNet Control!
 
 
iNet เป็นบริการด้านซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการแก้ปัญหาของการตรวจวัดแก๊สเหล่านี้:
 • "เราไม่สามารถรักษาเครื่องตรวจวัดแก๊สของเรา."
 • "ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปและไม่สามารถคาดการณ์ได้."
 • "เราไม่มีเวลาที่จะเก็บบันทึก."
 • "เราไม่รู้เลยจริง ๆ ว่าเกิดอะไรขึ่นในภาคสนาม."
 • "เราไม่สามารถปฏิบัติตามคำเตือนทั้งหมดที่มีอยู่ในคู่มือการใช้งาน"