กฎของการตรวจวัดแก๊ส

กฎของการตรวจวัดแก๊ส

1. การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องตรวจวัดแก๊ส (Bump Test)

ก่อนที่คุณจะใช้เครื่องมือของคุณ สิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องรู้ว่าเซ็นเซอร์และสัญญาณเตือนภัยจะทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง วิธีเดียวที่คุณจะสามารถมั่นใจได้ก็คือการนำเครื่องมือของคุณไปสัมผัสกับแก๊สที่ทราบความเข้มข้นและตรวจสอบดูว่ามันตอบสนองได้ถูกต้องหรือไม่ การทำ Bump Testก่อนที่จะมีการใช้งานในแต่ละวันจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเครื่องตรวจจับแก๊สของคุณจะช่วยชีวิตคุณได้ถ้าคุณตกอยู่ในอันตราย
 

2. การสอบเทียบเครื่องตรวจวัดแก๊ส

สภาวะการณ์เช่น อุณหภูมิ ความชื้น อายุ และ การสัมผัสแก๊ส ล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซ็นเซอร์  การสอบเทียบเครื่องมือของคุณจะช่วยชดเชยปัจจัยเหล่านี้และเป็นการรับประกันว่าการอ่านค่าของคุณมีความถูกต้อง คุณสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายความถูกต้องสูงสุดโดยการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดแก๊สของคุณเป็นประจำ ทำอย่างน้อยเป็นประจำทุกเดือน
 

3. การทบทวนข้อมูล

เครื่องตรวจวัดแก๊สเกือบทุกเครื่องที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีเครืองบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องตรวจวัดแก๊สของคุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่ซ่อนตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ คุณอาจจะพบกรณีมีการแจ้งเตือนภัยแต่ไม่มีการรายงาน หรือพบกรณีที่ความเข้มข้นของแก๊สที่มีอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์การเตือนภัยของเครื่องมือ ส่วนใหญ่การทบทวนข้อมูลมักจะทำเฉพาะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น การทำการทบทวนข้อมูลรายสัปดาห์จะช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะพบจุดที่อาจเป็นอันตรายและทำการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะเกิดความสูญเสียขึ้น