การฝึกอบรมมืออาชีพแบบ Face to Face

การฝึกอบรมมืออาชีพแบบ Face to Face
หลักสูตรฝึกอบรมแบบ face-to-face ของอินดัสเตรียลไซแอนติฟิค ช่วยในการเชื่อมต่อผู้ใช้งานกับผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมที่มีประสบการณ์  หลักสูตรฝึกอบรมแบบ face-to-face เป็นการผสมผสานภาคทฤษฎีในห้องเรียนกับการฝึกปฎิบัติสร้างประสบการณ์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถตรวจวัดแก๊สในงานที่ทำอย่างมืออาชีพ
 
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งาน
 
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้จัดจำหน่าย