Download รายละเอียดผลิตภัณฑ์ GasBadge Pro

 

เป็นรุ่นที่ถูกสร้างขึ้นด้วยคุณภาพสูงสุดและมาตรฐานที่เชื่อถือได้ของอินดัสเตรียลไซแอน ทำให้ GasBadge® Pro สามารถให้การป้องกันแก๊สที่เป็นอันตรายตลอดอายุการใช้งานด้วยคุณลักษณะที่มากกว่าเครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดตรวจวัดแก๊สเดี่ยวอื่น ๆ ทีมีอยู่  เซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถสับเปลี่ยนได้ช่วยให้ GasBadge® Pro สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วในการตรวจสอบระดับที่ไม่ปลอดภัยของออกซิเจน หรือแก๊สที่เป็นอันตรายแก๊สใดแก๊สหนึ่งดังนี้: คาร์บอนมอนอกไซด์,ไฮโดรเจนซัลไฟด์ไนโตรเจนไดออกไซด์,ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, คลอรีน, คลอรีนไดออกไซด์, ฟอสฟีน,แอมโมเนียไฮโดรเจนไซยาไนด์ และไฮโดรเจน
 
GasBadge ® Pro สื่อสารโดยตรงผ่านทางอุปกรณ์เสริมเช่น DS2 Docking Station ™, iNet Dsand Datalink เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและการสอบเทียบอัตโนมัติ การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน และการดาวน์โหลดข้อมูล อ่านค่ามามาตรฐาน STEL และ TWA การบันทึกข้อมูลจากการตรวจวัดได้ถึง1 ปีควบคู่กับคุณสมบัติการบันทึกเหตุการณ์ ที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาได้ถึง 15 เหตุการณ์
 
ตัวเรือนถูกห่อหุ้มอย่างแข๊งแรง  หน้าจอสามารถป้องกันการถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุ(RF) ทนน้ำและมีความคงทนมาก ป้องกันการถูกกระทบกระแทก ขึ้นรูป 2ชั้นช่วยป้องกันตัวเรือนจากสภาพแวดล้อมในทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง ใช้งานง่ายด้วยปุ่มนำทาง4 ปุ่ม ที่ข่วยให้สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นการตั้งค่า การใช้งาน และการสอบเทียบ ได้ง่าย 
การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน.

 

คุณสมบัติ
คุณประโยชน์
พร้อมใช้ iNet
ช่วยให้คุณสามารถตรวจวัดแก๊สในรูปแบบการให้บริการบนระบบการจัดการเครื่องมือชั้นนำของโลก  iNetให้การบริการ และตรวจสอบเครื่องตรวจวัดแก๊สของคุณโดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ใด ๆ
ระยะเวลาปฎิบัติงาน
ขั้นต่ำ 2,600 ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง จากแบตเตอรี่ CR2 lithium ชนิดรีชาร์ท
การแสดงผล
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแสดงผลให้แสดงการอ่านค่าการอ่านเวลาจริงโดยตรง เป็น ppm หรือ  % by volume (O2) หรือ ประเภทของแก๊ส.
ขนาดของจอแสดงผล
เป็นจอแสดงผลการอ่านค่าแก๊สโดยตรงที่ใหญ่ที่สุดและมองเห็นได้มากที่สุดของเครื่องมือตรวจวัดแก๊สชนิดตรวจวัดแก๊สเดียว ไอคอนช่วยให้ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ทำได้อย่างง่ายดายและสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายทุกที่ในโลก
TWA และ STEL
 GasBadge ® Pro สามารถแสดงค่าปัจจุบันของ TWA และ STEL ซึ่งเป็นคุณสมบัติมาตรฐาน
ผู้ใช้สามารถปรับค่าการแจ้งเตือนภัยของ TWA และ STEL
ผู้ใช้สามารถปรับตั้งค่าการแจ้งเตือนภัยของ TWA และ STELทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อค่าที่ปรับตั้งเกินกำหนด เครื่องจะเข้าสู่การเตือนภัย และแจ้งเตือนผู้ใช้งานตามเงื่อนไขของการเตือนภัยที่ได้ปรับตั้ง
การบันทึกข้อมูล
ความสามารถในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบมาตรฐานขั้นต่ำ 1 ปี (เก็บหน่วยความจำได้มากที่สุดในอุตสาหกรรม)
ปรับช่วงเวลาการบันทึกข้อมูล
ช่วงเวลาการบันทึกที่สามารถปรับได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกความถี่ในการบันทึกข้อมูล
GasBadge®Datalink
อุปกรณ์เสริม GasBadge Datalink ข่วยให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเหคุการณ์การแจ้งเตือนภัย รายละเอียดเครื่องมือ และข้อมูลด้านสุขอนามัย ไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ผ่านสายต่อ USB ได้ทันที.
สามารถใช้ร่วมกับ DS2 Docking Station
ตัวเลือกอุปกรณ์เสริมสำหรับ GasBadge ® Proที่มีอยู่ คือ
DS2 Docking Station ™ ซึ่งเป็นสถานเชื่อมต่อ Stand-alone ที่ช่วยทำการสอบเทียบเครื่องมือโดยอัตโนมัติ จัดเก็บบันทึก วิเคราะห์ ดาวน์โหลดข้อมูล ใช้ฐานข้อมูลกลางหนึ่งฐานในการเก็บข้อมูลทั้งหมดเพื่อการจัดเก็บ และพิมพ์ในเวลาต่อมา สามารถเชื่อมโยงถึง 100 IDS โมดูล–เชื่อมต่อได้หลายพันเครื่องมือ
 
 
แสงไฟแสดงผล
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านค่าแก๊สได้ในบริเวณที่มีแสงสว่างน้อยด้วยการกดปุ่ม หากมีสัญญาณแจ้งเตือนภัยดังขึ้นแสงไฟนี้จะกระพริบด้วยทำให้สามารถใช้เป็นตัวบ่งบอกถึงสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่ได้อีกทางหนึ่งด้วย
ปุ่มการทำงาน 4 ปุ่ม
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเครื่องมือได้โดยง่าย  GasBadge® Pro  มีตัวเลือกให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้มากที่สุดในบรรดาเครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดตรวจวัดแก๊สเดียว
ตัวเลือกเซ็นเซอร์
เซ็นเซอร์อัจฉริยะในการตรวจวัดแก๊สออกซิเจนที่สามารถสับเปลี่ยนได้ หรือเซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊สพิษแก๊สใดแก็สหนึ่งดังต่อไปนี้ CO, H2S, O2, NO2, SO2, Cl2, ClO2, PH3, NH3, H2, CO/H2 Null and HCN.
กันน้ำ
GasBadge ® Pro กันน้ำได้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันตัวเครื่องจากสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง เข่น ฝน  สเปรย์น้ำในระหว่างการชะล้าง และการใช้งานในอุตสาหกรรมที่รุนแรงอื่น ๆได้
บันทึกเหตุการณ์
GasBadge® Pro จะบันทึกเหตุการณ์ที่มีการแจ้งเตือนภัยเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 15 เหตุการณ์ เมื่อเครื่องบันทึกข้อมูลเต็มมันจะทำการบันทึกทับข้อมูลที่เก่าที่สุดโดยอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์อินฟาเรด (IR printer)
การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์อินฟาเรด ช่วยให้ง่ายในการพิมพ์เหตุการณ์ที่เข้าสู่ระบบไปยังเครื่องพิมพ์ที่มีพอร์ตอินฟราเรด
สัญญาณจังเตือนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้
ผู้ใช้สามารถทำการปรับตั้งค่าการแจ้งเตือนภัยให้สูงหรือต่ำได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ลูกค้าสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนภัยของเครื่องมือให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ด้านบน
ช่วยให้การป้องกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่ถูกขัดขวางแม้วางในกระเป๋าเสื้อ
ป้องกันเซ็นเซอร์เกินพิกัด
มั่นใจได้ว่าเซ็นเซอร์จะได้รับการป้องกันหากสัมผัสกับแก๊สที่มีความเข้มข้นสูง เครื่องมือจะแสดง "OR".เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานถึงสภาพการณ์ที่เกินพิกัด
มาตรฐานเสียงเตือนที่ทรงพลัง ครบครันด้วยการแจ้งเตือนระบบสั่นสะเทือน และแสง
มาตรฐานเสียงเตือนภัยที่ดัง(95 dB)  สัญญาณแสงที่สว่างเป็นพิเศษที่สามารถมองเห็นได้จากทุกทิศทาง และสัญญาณเตือนภัยระบบสั่นสะเทิอนที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้หากมีสภาพการณ์ที่เป็นอันตรายเกิดขึ้น
ขนาดเล็ก (3.7" x 2" x 1.1") (94 มม x
50.8 มม x 27.9 มม)
การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยให้เครื่องมือสามารถพกพาได้สะดวกสบายด้วยคลิปแนบที่หลากหลาย หรือวางลงในกระเป๋าเสื้อด้านหน้า
น้ำหนักเบา - 3.0 ออนซ์ (85 กรัม)
น้ำหนักเพียง 3.0 ออนซ์ (85 กรัม),ทำให้สามารถนำเครื่องมือพกติดตัวไปได้ทุกที่โดยที่ไม่รู้สึกรำคาญ
ป้องกันการถูกกระทบกระแทก
ยางป้องกันขึ้นรูป 2 ชั้น ทำให้เครื่องมือมีความคงทนมากและให้ความสะดวกสะบายในการยึดจับเพื่อการใช้งานที่สะดวก
ตรวจจับค่าสูงสุด
เครื่องมือจะคอยติดตามการอ่านค่าแก็สสูงสุดที่เซ็นเซอร์สัมผัสอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ค่าสูงสุดถูกเคลียร์ และทำให้สามารถดูได้ในภาคสนาม
บ่งบอกถึงการสอบเทียบครั้งล่าสุด
คุณสมบัติ “ วันนับตั้งแต่การสอบเทียบครั้งล่าสุด” ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูจำนวนวันที่ผ่านมานับตั้งแต่วันสุดท้ายที่เครื่องมือได้รับการสอบเทียบ.
บ่งบอกอายุการใช้งาน
GasBadge® Pro ตรวจวัดอย่างต่อเนื่องและแสดงจำนวนอายุการทำงานที่เหลืออยู่ของเครื่องมือจนกระทั่งเครื่องมือไม่สามารถใช้งานได้
คลิปที่แนบมา
Gas Badge® Pro ทุกตัวมาพร้อมกับคลิปเข็มขัดมาตรฐานและคลิปจระเข้ อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น กระเป๋า เชือกเส้นเล็ก
ป้องกันการถูกรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(EM) /คลื่นวิทยุ(RF)
ช่วยให้ไม่มีการแจ้งเตือนภัยที่ผิดพลาดที่อาจเกิดจากการถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุภายนอก จากโทรศัพท์มือถือ วิทยุมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
การตรวจสอบตัวเอง
การตรวจสอบตัวเองโดยอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือ เซ็นเซอร์ และวงจร มีการทำงานอย่างถูกต้อง การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานสำรองนี้สามารถกระทำโดยผู้ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาณเตือนภัยมีการทำงานอย่างถูกต้อง
เตือนเมื่อใกล้หมดอายุการใช้งาน
หากอายุของแบตเตอรี่เหลือระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่ 7 วันไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงไฟกระพริบเพื่อเตือนผู้ใช้งานว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดอายุการใช้งาน หากอายุของแบตเตอรี่เหลือระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่ 4 ชั่วโมง ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนโดยการส่งสัญญาณเตือนสั้น ๆ ทุก 15 วินาทีพร้อมกับไอคอนแบตเตอรี่กระพริบ การเตือนทั้งสองถูกออกแบบมาเพื่อให้การบ่งบอกในขั้นสูงว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
คุณสมบัติการทำงานอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติ "Always On" ช่วยให้ผู้ใช้งานที่ตั้งค่าเครื่องมือดังกล่าวไม่สามารถปืดแครื่องมือได้ในภาคสนาม ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนแบตเตอรี่หมด
บ่งบอกถึงการสอบเทียบที่เกินกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าแสดงการเตือนภัยเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าเครื่องมือเกินกำหนดเวลาสอบเทียบ
ตัวเรือน:
แข็งแรง หุ้มด้วยโพลีคาร์บอเนตที่กันน้ำและป้องกันการถูกกระทบกระแทก ต้านทานการถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุ (RF)
ขนาด:
3.7 x 2 x 1.1 นิ้ว (94 มม x 50.8 มม x 27.9 มม)
น้ำหนัก:
3 ออนซ์. (85 กรัม)
ช่วงการวัด:
แก๊ส
สัญญลักษณ์
ช่วงการวัด
การเพิ่มขึ้น
(ครั้งละ)
Carbon Monoxide
CO
0-1,500
1 ppm
Hydrogen Sulfide
H2S
0-500 ppm
0.1 ppm
Oxygen
O2
0-30% of volume
0.1%
Nitrogen Dioxide
NO2
0-150 ppm
0.1 ppm
Sulfur Dioxide
SO2
0-150 ppm
0.1 ppm
Ammonia
NH3
0-500 ppm
1 ppm
Chlorine
Cl2
0-100 ppm
0.1 ppm
Chlorine Dioxide
ClO2
0-1 ppm
0.01 ppm
Phosphine
PH3
0-10 ppm
0.01 ppm
Hydrogen Cyanide
HCN
0-30 ppm
0.1 ppm
Hydrogen
H2
 0-2,000 ppm
1 ppm
CO/H2 Null
CO/H2 Null
 0-1,000 ppm
1 ppm
การแสดงผล:
จอ LCD พร้อมไอคอนแบบกราฟฟิกที่กำหนดขึ้นเองเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
แบ่งการแสดงผลสำหรับการอ่านค่าแก๊สโดยตรง
แสงไฟสำหรับสภาพที่มีแสงสว่างน้อย
โหมดการแสดงผล "Go/no-go"
บ่งบอกการอ่านค่าสูงสุด
สัญญาณเตือนภัย:
ผู้ใช้สามารถเลือกให้สัญญาณเตือนภัยสูงหรือต่ำ
ไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ สัญญาณเสียงที่ดัง (95 dB) และ สัญญาณเตือนระบบสั่นสะเทือน
แบตเตอรี่/ระยะเวลาทำงาน:
ชนิดเปลี่ยนทดแทน 3V, CR2 Lithium battery
ระยะเวลาทำงาน 2,600 ชั่วโมง (ทั่วไป)
เครื่องบันทึกเหตุการณ์:
บันทึกเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง บันทึกเหตุการณ์ล่าสุด 15 เหตุการณ์ แสดงระยะเวลาที่ผ่านมาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการอ่านสูงสุดที่พบในระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น.
บันทึกเหตุการณ์สามารถดูได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือพิมพ์ได้โดยตรงจากเครื่องไปยังเครื่องพิมพ์อินฟราเรด
เครื่องบันทึกข้อมูล:
1ปีที่ช่วงเวลา1นาที
ช่วงอุณหภูมิ:
ทั่วไป -40ºC to 60ºC (-40ºF to 140ºF)
ช่วงระดับความชื้น:
ทั่วไป 0-99% RH (ไม่เกิดการควบแน่นของไอน้ำ)
การรับรอง
UL and cUL:
- Class I, Div 1, Groups A, B, C, D; T4
- Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4

CSA:
- Class I, Div 1, Groups A, B, C, D; T4
- Ex ia IIC T4

ATEX:
-Intrinsic Safety:Safety: EEx ia I/IIC T4
-Equipment group and Category: II 1G; I M2
-EMC: EN50270

Performance: O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (pending)
Australia: Ex ia I/IIC T4
IEC: Ex ia IIC T4
Russia: GOST-R Approval (pending)