มีตวามสามารถในการตรวจสอบแก๊สตั้งแต่ 1-5 แก๊สผ่านการแพร่กระจายหรือการดึงตัวอย่าง BM25 เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบพื้นที่แบบติดตั้งประจำที่ที่ขนส่งง่ายและแข็งแรง
ออกแบบมาสำหรับการปกป้องทีมงานและเฝ้าระวังพื้นที่ เป็นเครื่องมือที่เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ  ซ่อมเครื่องมือขุดเจาะน้ำมัน การทำงานเคลื่อนที่หรือการทำงานระยะสั้นในพื้นที่ที่ระบบตรวจจับแบบติดตั้งประจำที่ไม่เหมาะสม
 
BM25 มีเซ็นเซอร์อัจริยะที่สามารถสับเปลี่ยนได้ถึง 17 เซ็นเซอร์ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เมื่อ BM 25 ตรวจพบระดับที่เป็นอันตรายของออกซิเจน แก๊สพิษ หรือแก็สที่ติดไฟได้ สัญญาณไฟด้านบนจะติดและส่งสัญญาณไฟกระพริบที่สว่างไปในทุกทิศทางขณะเดียวกันก็ปล่อยสัญญาณเสียงเตือนภัยที่ดังถึง 103 dB
 
BM25 สามารถใช้เป็นเครื่องตรวจสอบแบบเครื่องเดียว stand-alone หรือแบบเครือข่ายเพื่อให้สัญญาณเตื่อนภัยถ่ายโอนจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่ง การติดตั้งลักษณะนี้สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่โดยรอบที่ตรวจพบบรรยากาศที่เป็นอันตราย หรือใช้สำหรับการส่งสัญญาณฉุกเฉินที่กระตุ้นด้วยตนเองเพื่อการเตือนภัยเป็นบริเวณกว้าง
 
BM25 มาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่มาตรฐาน nickelmetal-hydride ที่มีความจุสูงถึง170 ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง ทำให้สามารถใช้ในการตรวจสอบพื้นที่อันตรายที่มีการป้องกันการระเบิดจากประกายไฟได้ นอกจากนี้ยังสามารถอ่านค่ามาตรฐาน STEL และ TWAและสามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้นานเกือบ 4 เดือนสำหรับการตั้งค่าแก๊ส 5 แก๊ส
คุณสมบัติ
คุณประโยชน์
เซ็นเซอร์ที่สามารถสับเปลี่ยน / เปลี่ยนใหม่ทดแทน ในภาคสนาม
 มีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้หลากหลาย ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและการหยุดทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเครื่องมือ / เซ็นเซอร์
 
 
ชุดแบตเตอรี่ nickel-metal-hydride ความจุสูง
สามารถทำการตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่องถึง 170 ชั่วโมง
 
 
แหล่งจ่ายไฟระยะไกลที่ป้องกันการระเบิด
สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องในสถานที่อันตรายผ่านการเชื่อมต่อไปยังกำลังไฟ 110/230 โวลต์ ในพื้นที่ที่ปลอดภัย. 
 
 
แสดงผลการตรวจวัดแก๊สพร้อมกันทั้งหมด
ให้ความเชื่อมั่นและความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ปฎิบัติงาน ในการดูการอ่านก๊าซทั้งหมดได้ทันทีได้อย่างรวดเร็วเพียงครั้งเดียวและช่วยให้เวลาในการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  
 
สัญญาณเตือนภัยที่ดัง 103dB
ที่ระยะ 1 เมตร
ทำให้การเตือนภัยสภาพการณ์ที่เป็นอันตรายมีความชัดเจนในพื้นที่ตรวจวัดที่มีเสียงดังสูง
 
 
สัญญาณแสงเตือนภัยที่ส่ว่างเป็นพิเศษมองเห็นได้ 360º
หลอดไฟ LED 20 ดวงที่สว่างเป็นพิเศษ ทำให้การมองเห็นมีความชัดเจนในทุกสภาพแวดล้อมและจากทุกทิศทาง
  
 
การออกแบบแบบตั้งขึ้น
 ช่วยให้เครื่องมือสามารถวางบนพื้นผิวเรียบเพื่อให้การปกป้องและเฝ้าระวังพื้นที่ปฎิบัติงานเพียงลำพัง
  
 
การออกแบบหน้าเว้าและตั้งขึ้น
 เพื่อให้ความมั่นใจว่าเซ็นเซอร์ได้รับการป้องกันและไม่ถูกปิดกั้นจากบรรยากาศในกรณีที่เครื่องมือถูกกระแทกที่ด้านหน้าหรือด้านข้างจากสภาพแวดล้อมการทำงานวุ่นวาย
  
 
ปั๊มเก็บตัวอย่างภายนอกที่เป็นทางเลือก
ช่วยให้การตรวจสอบเป็นทั้งการเก็บตัวอย่างระยะไกลในสถานที่อับอากาศ และการส่งสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนไปยังพื้นที่ด้านนอกของสถานที่อับอากาศ
  
 
Dual output relays
ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณเตือนภัยระยะไกลและอุปกรณ์บ่งบอกความผิดพลาดเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยเพิ่มเติมในการใช้งานการตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
  
 
ฟังก์ชั่นการถ่ายโอนสัญญาณเตือนภัย
ช่วยให้เครื่องมือทำงานเป็นอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย สื่อสารสภาพที่เป็นอันตรายของสภาพแวดล้อมโดยรอบต่อผู้ปฎิบัติงาน 
  
 
กระตุ้นสัญญาณเตือนภัยด้วยตนเอง
สามารถกระตุ้นสัญญาณเตือนภัยของเครื่องมือด้วยตนเองในพื้นที่ปฎิบัติงานพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินหรือส่งสัญญาณอื่น ๆ ของสภาพที่เป็นอันตราย
  
 
การบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องและ ฟังก์ชั่น STEL / TWA
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมผัสในเวลาจริงและเก็บบันทึก ช่วยให้เครื่องมือที่นำใช้ในพื้นที่สามารถใช้เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และทำหน้าที่ในการป้องกันและการเฝ้าระวังพื้นที่ในขณะเดียวกัน
 
 
มาตรฐาน IP66
ช่วยให้เครื่องมือสามารถใช้สำหรับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งโดยไม่ได้รับความเสียหายจากฝุ่นและน้ำ
วัสดุตัวเรือน:
Polycarbonate ป้องกันการกระแทก
ขนาด:
425 มม x 160 มม x 130 มม (16.7" x 6.3" x 5.1")
น้ำหนัก:
6.8 กรัม (15 ปอนด์)
เซ็นเซอร์:
Combustible Gas – Catalytic Diffusion
Methane, Propane, Butane, Isobutane, LPG, Ethanol, Pentane – Infrared
Oxygen and toxic gases – Electrochemical
CO2 – Infrared
Isobutylene – PID
ช่วงการวัด:
แก๊ส
สัญญลักษณ์
ข่วงการวัด
การเพิ่มขึ้น
Combustible Gases
LEL
0-100% LEL
1%
Oxygen
O2
0-30% of volume
0.1%
Carbon Monoxide
CO
0-1,000 ppm
1 ppm
Hydrogen Sulfide
H2S
0-100 ppm
1 ppm
Hydrogen
H2
0-2,000 ppm
1 ppm
Sulfur Dioxide
SO2
0-30 ppm
0.1 ppm
Chlorine
Cl2
0-10 ppm
0.1 ppm
Nitrogen Dioxide
NO2
0-30 ppm
0.1 ppm
Nitric Oxide
NO
0-300 ppm
1 ppm
Hydrogen Chloride
HCl
0-30 ppm
0.1 ppm
Hydrogen Cyanide
HCN
0-30 ppm
0.1 ppm
Ammonia
NH3
0-1,000 ppm
1 ppm
Phosphine
PH3
0-1 ppm
0.01 ppm
Arsine
AsH3
0-1 ppm
0.01 ppm
Silane
SiH4
0-50 ppm
0.1 ppm
Ethylene Oxide
C2H4O
0-30 ppm
0.1 ppm
Carbon Dioxide
CO2
0-5% of volume
0.1%
การแสดงผล:
Graphic LCD พร้อมแสงไฟ
ความจุการบันทึกข้อมูล:
700 ชั่วโมง  5 แก๊ส
เสียงสัญญาณเตือนภัย:
103 dB ที่ระยะ1 เมตร
สัญญาณแสงเตือนภัย:
หลอดไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ สามารถมองเห็นได้ 360 องศา
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติงาน:
-20ºC to +50ºC (-4ºF to +122ºF)
ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติงาน:
15%-95% ไม่เกิดการควบแน่นของไอน้ำ (ต่อเนื่อง)
แหล่งพลังงาน (ระยะเวลาทำงาน):
Nickel-Metal Hydride (100 ชั่วโมง)
เวลาในการRecharge :
4.5 ชั่วโมง
การรับรอง:
CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Aspirated and PID Configurations)
IECEx/ATEX EEx ia d I/IIC; IP66 Equipment Group and Catagory: II 2G / I M2
BM25 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเองได้ด้วยเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ที่สับเปลี่ยนได้ รายการด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดราคาและตัวเลือกในการตั้งค่าของ BM2รวมทั้งการตั้งค่าเซ็นเซอร์ที่ใช้บ่อย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและราคา กรุณาติดต่อ อินดัสเตรียลไซแอนติฟิค
 
BM25 Base Part Number: 65148X2-ABCDEF, where X is approvals,  A-E are sensor options and F is diffusion/pump option
X
4 - BM25

ATEX : II 1 G / EEx ia IIC T4
I M1 / EEx ia I
or (when used with IR flameproof sensor)
II 2 G / EEx ia d IIC T4
I M2 / EEx ia d I

IECEx : Ex ia IIC T4 / Ex ia I
Ex ia d IIC T4 / Ex ia I (when no IR sensor is used for BM25A)
or (when used with IR flameproof sensor)
Ex ia d IIC T4 / Ex ia d I

7 - BM25a
ATEX : II 1 G / EEx ia IIC T4
I M1 / EEx ia I
or (when used with IR flameproof sensor)
II 2 G / EEx ia d IIC T4
I M2 / EEx ia d I

IECEx : Ex ia IIC T4 / Ex ia I
Ex ia d IIC T4 / Ex ia I (when no IR sensor is used for BM25A)
or (when used with IR flameproof sensor)
Ex ia d IIC T4 / Ex ia d I

CSA: Class I, Groups A,B,C,D T4; Ex ia d IIC T4;
C22.2 No. 152 (excluding aspirated, XP IR and PID sensor configurations)

 
 
A-E (Available Sensors)
Sensor Number
Sensor Number
CO
HCN
H2S
H2
O2
NO
NO2
ETO
SO2
CO/High
NH3
CO/H2S
Cl2
LEL
ClO2
CO2
PH3
SiH4
HCl
ASH3
IR CH4 (0-100% LEL, 5% Vol.)
IR CH4 (0-100% LEL, 4.4% Vol.)
IR Propane (0-100% LEL)
IR Butane (0-100% LEL)
IR Isobutane (0-100% LEL)
IR LPG (0-100% LEL)
IR Ethanol (0-100% LEL)
IR CH4 (0-100% Vol.)
 
F
0 - Diffusion
1 - Pump
 
Common Configurations
A-E (Sensor Configurations)
Description
65148X2-K12300
LEL, CO, H2S, O2
65148X2-K02300
LEL, H2S, O2
65148X2-K10300
LEL, CO, O2
65148X2-K00300
LEL, O2
65148X2-K03J50
LEL, O2, CO/H2S, SO2
65148X2-K02350
LEL, H2S, O2, SO2
65148X2-K103Q0
LEL, CO, O2, CO2
65148X2-K67300
LEL, NH3, Cl2, O2
65148X2-K09J30
LEL, PH3, CO/H2S, O2
65148X2-K12301
LEL, CO, H2S, O2, Pump
65148X2-K02301
LEL, CO, H2S, Pump