ในหลาย ๆ องค์กร การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน และการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดแก๊สเป็นภาระกิจที่ต้องใชัเวลามาก สถานี V-Cal จะช่วยทำให้งานเหล่านี้เป็นเรื่องที่ง่ายด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
 
V-Cal ขนส่งง่าย ไม่ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ V-Cal ก็สามารถทำการดาวน์โหลดรายงานการสอบเทียบ และการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB 2.0). มาตรฐาน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเหตุการณ์การแจ้งเตือนภัยเพื่อติดตามการสัมผัสแก๊ส หรือการตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์  ยังทำให้การตั้งค่าของ MX4 Ventis ทำได้ง่ายอีกด้วย
 
ตัวเลือกเครื่องพิมพ์แบบ dot matrix ที่สามารถพิมพ์รายงานการสอบเทียบและการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถตรวจสอบความสอดคล้องของการปฎิบัติตามกฎระเบียบกับบันทึกของหมายเลขประจำเครื่องมือ ตัวชี้วัด ผ่าน/ไม่ผ่าน, การอ่านผลการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน และการอ่านผลเต็มรูปแบบสำหรับ Ventis MX4
 
จอแสดงผลให้การสนับสนุน:
MX4 iQuad พร้อมชุดแบตเตอรี่มาตรฐาน Lithium-ion  และ  เฉพาะชุดแบตเตอรี่ Alkaline Ventis MX4 (ทุกรุ่น)
 
การตั้งค่า:
หน่วยเดียวสำหรับ Ventis MX4 (รองรับจอแสดงผล MX4 iQuad ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)
หน่วยเดียวสำหรับ Ventis MX4 รุ่นมีปั๊ม 6 หน่วยสำหรับ Ventis MX4 (3 การตั้งค่า)
  • ฐานวาง Ventis MX4 6 หน่วย (รองรับจอแสดงผล MX4 iQuad ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)
  • ฐานวาง Ventis MX4 3 หน่วย และฐานวาง Ventis MX4 รุ่นมีปั๊ม 3 หน่วย
  • ฐานวาง Ventis MX4 รุ่นมีปั๊ม 6 หน่วย
 
ขนาด:
หน่วยเดียวสำหรับ Ventis MX4: 150 มม x 285 มม x 140 มม (5.91” x 11.22” x 5.51”) หน่วยเดียวสำหรับ Ventis MX4 รุ่นมีปั๊ม: 150 มม x 285 มม x 175 มม (5.91” x 11.22” x 6.89”) 6 หน่วยสำหรับ Ventis MX4 (3 การตั้งค่า) : 465 มม (18.31") x 527 มม (20.75") x 195 มม (7.68")
 
Gas Inlets:
1 fresh air, 1 ถังแก๊ส
 
อัตราการไหลของปั๊ม:
500 ml/min
 
Input:
Universal AC power supply; 110 / 240 VAC, 50/60 Hz
 
การตืดต่อสื่อสาร:
ไฟ LED ที่มาพร้อมเครื่องแสดงสถานะ (ผ่าน, ไม่ผ่าน, การชาร์จแบตเตอรี่) จอ LCD ตั้งค่าและแสดงผลได้หลายภาษา อ่านเวลาจริงในระหว่างการสอบเทียบบนจอแสดงผล Ventis MX4
 
หน่วยความจำภายใน:
สามารถจัดเก็บได้ถึง 150 รายงานการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานและการสอบเทียบก่อนที่จะบันทึกซ้ำ รายงานประกอบด้วย หมายเลขประจำเครื่อง, เวลา, วันที่, ข้อมูลเซ็นเซอร์,ผ่าน/ไม่ผ่าน,ช่วงของค่าหรือค่าการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน (bump tests) หน่วยความจำจะยังคงเก็บข้อมูลเมื่อไฟดับ
 
จอแสดงผลให้การสนับสนุน:
MX4 iQuad พร้อมชุดแบตเตอรี่มาตรฐาน Lithium-ion  และ  เฉพาะชุดแบตเตอรี่ Alkaline Ventis MX4 (ทุกรุ่น) การตั้งค่า: หน่วยเดียวสำหรับ Ventis MX4 (รองรับจอแสดงผล MX4 iQuad ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)
หน่วยเดียวสำหรับ Ventis MX4 รุ่นมีปั๊ม 6 หน่วยสำหรับ Ventis MX4 (3 การตั้งค่า)
  • ฐานวาง Ventis MX4 6 หน่วย (รองรับจอแสดงผล MX4 iQuad ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)
  • ฐานวาง Ventis MX4 3 หน่วย และฐานวาง Ventis MX4 รุ่นมีปั๊ม 3 หน่วย
  • ฐานวาง Ventis MX4 รุ่นมีปั๊ม 6 หน่วย
 
ขนาด:
หน่วยเดียวสำหรับ Ventis MX4: 150 มม x 285 มม x 140 มม (5.91” x 11.22” x 5.51”) หน่วยเดียวสำหรับ Ventis MX4 รุ่นมีปั๊ม: 150 มม x 285 มม x 175 มม (5.91” x 11.22” x 6.89”) 6 หน่วยสำหรับ Ventis MX4 (3 การตั้งค่า) : 465 มม (18.31") x 527 มม (20.75") x 195 มม (7.68")
 
Gas Inlets:
1 fresh air, 1 ถังแก๊ส
 
อัตราการไหลของปั๊ม:
500 ml/min
 
Input:
Universal AC power supply; 110 / 240 VAC, 50/60 Hz
 
การตืดต่อสื่อสาร:
ไฟ LED ที่มาพร้อมเครื่องแสดงสถานะ (ผ่าน, ไม่ผ่าน, การชาร์จแบตเตอรี่) จอ LCD ตั้งค่าและแสดงผลได้หลายภาษา อ่านเวลาจริงในระหว่างการสอบเทียบบนจอแสดงผล Ventis MX4
 
หน่วยความจำภายใน:
สามารถจัดเก็บได้ถึง 150 รายงานการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานและการสอบเทียบก่อนที่จะบันทึกซ้ำ รายงานประกอบด้วย หมายเลขประจำเครื่อง, เวลา, วันที่, ข้อมูลเซ็นเซอร์,ผ่าน/ไม่ผ่าน,ช่วงของค่าหรือค่าการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน (bump tests) หน่วยความจำจะยังคงเก็บข้อมูลเมื่อไฟดับ
คุณสมบัติ
คุณประโยชน์
การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานและสอบเทียบอัคโนมัติ
V-Cal ทำการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานและสอบเทียบให้กับ Ventisโดยอัตโนมัติ เมื่อการทำงานเสร็จสมบูรณ์ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งผลผ่าน ไฟ LED และจอแสดงผล LCD และสามารถพิมพ์เอกสารได้ทันที (จำเป็นต้องมีเครื่องพิมพ์)
ทำงาน Stand-alone อย่างอิสระไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์
การที่ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้ V-Cal สะดวกในการพกพาและมีความยึดหยุ่นมาก
มีรุ่นเฉพาะสำหรับการดูดอากาศและการแพร่กระจายของVentis
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการสอบเทียบ หรือทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานโดยไม่ต้องถอดปั๊มออก
ปุ่มควบคุมการทำงาน 2 ปุ่ม
ปุ่มที่เรียบง่าย 2 ปุ่ม (“Bump” and “Calibrate”) ช่วยให้ผู้ใช้ทำการสอบเทียบและทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องมือได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
จอแสดงผล LCD
จอแสดงผล LCD แสดงสถานะการทำงานโดยแสดงให้ผู้ใช้เห็นถึงกระบวนการทีกำลังดำเนินการอยู่ และเครื่องมือนั้นผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบฟังก์ชั่นที่ต้องการ  จอแสดงผล LCD ยังใช้ในการเข้าถึงเมนูการตั้งค่าอีกด้วย
สนับสนุนหลายภาษา
จอแสดงผล LCD สามารถตั้งโปรแกรมในภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมันและสเปน การพิมพ์จะพิมพ์ภาษาที่เลือกโดยอัตโนมัติ
บ่งบอกด้วยไฟ LED
ไฟ LED บน V-Cal แจ้งเตือนผู้ใช้ถึง การผ่าน หรือไม่ผ่าน การสอบเทียบ หรือการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน
การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์อนุกรม
พอร์ตที่ด้านหลังของ V-Cal สามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ข้อมูลแบบอนุกรมเพื่อพิมพ์รายงานการสอบเทียบและการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานโดยอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อ USB
การเชื่อมต่อUSB บน V-Cal สามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้แพคเกจของซอฟต์แวร์ที่เลือก ซอฟต์แวร์สามารถใช้ในการดู เก็บรักษา และพิมพ์ ใบรับรองการสอบเทียบและการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน รวมทั้งเก็บเหตุการณ์ที่มีการแจ้งเตือนภัยไว้ในเครื่องบันทึกเหตุการณ์ของเครื่อง
หน่วยความจำภายใน
สามารถจัดเก็บได้ถึง 150 รายงานการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานและการสอบเทียบก่อนที่จะบันทึกซ้ำ รายงานประกอบด้วย หมายเลขประจำเครื่อง, เวลา, วันที่, ข้อมูลเซ็นเซอร์,ผ่าน/ไม่ผ่าน,ช่วงของค่าหรือค่าการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน (bump tests) หน่วยความจำจะยังคงเก็บข้อมูลเมื่อไฟดับ
รายงานสามารถดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรือพิมพ์โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ข้อมูลภายนอก
ซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่สามารถกำหนดเอง
สร้างรายงานการสอบเทียบและการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานที่สามารถดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติผ่านการเขื่อมต่อ USB นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดเหตุการณ์การแจ้งเตือนภัยและข้อมูลเครื่องมือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเครื่องมือที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว
ช่วงเวลาการสอบเทียบที่ผู้ใช้สามารถปรับเองได้
ผู้ใช้สามารถเลือกความถี่ของการสอบเทียบเพื่อพิมพ์ลงบนใบรับรองตามที่ต้องการ
Part Number Description
18108631-AB V•Cal™ Calibration Station
  A = Instrument Type, where
    0 = Ventis MX4, 1 = Ventis MX4 with Pump
B = Power Cord, where
    0 = US, 1 = UK, 2 = EU, 3 = AUS, 4 = ITA, 5 = DEN, 6 = SWZ
18107664-ABC V•Cal™ 6 Unit Calibration Station
  AB = Number of Ventis (A) and Ventis with Pump(B) Instruments
    06 = 0 Ventis and 6 Ventis with Pump
    33 = 3 Ventis and 3 Ventis with Pump
    60 = 6 Ventis and 0 Ventis with Pump
C = Power Cord: 0 = Universal with US, UK, EU, AUS Plug Adapters
18107763 Serial Data Dot Matrix Printer for the V•Cal – 120 VAC powered
17124348 Wall/Desk Mount Cylinder Holder
18102509 Demand Flow Regulator for 58L/103L/34L aluminum cylinders
18103556 Demand Flow Regulator for 650L cylinder
18103937 Calibration/Bump Gas, 34L (100 ppm CO, 25 ppm H2S, 25% LEL pentane, 19% O2)
18102187 Calibration/Bump Gas, 58L (100 ppm CO, 25 ppm H2S, 25% LEL pentane, 19% O2)
18103366 Calibration/Bump Gas, 650L (100 ppm CO, 25 ppm H2S, 25% LEL pentane, 19% O2)
18105536 Calibration/Bump Gas, 34L (100 ppm CO, 25 ppm H2S, 50% LEL methane, 19% O2)
18102242 Calibration/Bump Gas, 58L (100 ppm CO, 25 ppm H2S, 50% LEL methane, 19% O2)
18106799 Calibration/Bump Gas, 58L (25 ppm H2S, 5 ppm SO2, 25% LEL pentane, 19% O2)
18106807 Calibration/Bump Gas, 58L (25 ppm H2S, 5 ppm SO2, 25% LEL methane, 19% O2)
18106773 Calibration/Bump Gas, 58L (100 ppm CO, 5 ppm NO2, 25% LEL pentane, 19% O2)
18106781 Calibration/Bump Gas, 58L (100 ppm CO, 5 ppm NO2, 25% LEL methane, 19% O2)