อุปกรณ์เสริมแบบพกพา

MX6 iBrid™ Sensors

Part Number Description
17124975-1 Carbon Monoxide (CO)
17124975-2 Hydrogen Sulfide (H2S)
17124975-3 Oxygen (O2)
17124975-4 Nitrogen Dioxide (NO2)
17124975-5 Sulfur Dioxide (SO2)
17124975-6 Ammonia (NH3)
17124975-7 Chlorine (CI2)
17124975-8 Chlorine Dioxide (CIO2)
17124975-9 Phosphine (PH3)
17124975-A Hydrogen Chloride (HCI)
17124975-B Hydrogen Cyanide (HCN)
17124975-C Hydrogen (H2)
17124975-D Nitric Oxide (NO)
17124975-E  Phosphine (PH3) (high) 
17124975-G Carbon Monoxide (H2 low)
17124975-H Carbon Monoxide (high)
17124975-J Carbon Monoxide / Hydrogen Sulfide (CO/H2S)
17124975-K %LEL (Pentane)
17124975-L %LEL (Methane)
17124975-M Methane (0-5% volume)
17124975-N Methane IR (0-100% volume)
17124975-P Hydrocarbons IR (0-100% LEL)
17124975-Q Carbon Dioxide IR (0-5% volume)
17124975-R PID (VOCs)
17124975-S Methane (0-100% LEL)

Ventis Sensors

  Part Number Description
Replacement Sensor, Oxygen (O2) 17134461 Replacement Sensor, Oxygen (O2)
Replacement Sensor, Oxygen (O2) 17134479 Replacement Sensor, Hydrogen Sulfide (H2S)
Replacement Sensor, Carbon Monoxide (CO) 17134487 Replacement Sensor, Carbon Monoxide (CO)
Replacement Sensor, Combustible Gas (LEL/CH4) 17134495 Replacement Sensor, Combustible Gas (LEL/CH4)
Replacement Sensor, Nitrogen Dioxide (NO2) 17134503 Replacement Sensor, Nitrogen Dioxide (NO2)
Replacement Sensor, Sulfur Dioxide (SO2) 17143595 Replacement Sensor, Sulfur Dioxide (SO2)
 

iTX Sensors

iTX 
Small Sensors
Part Number
Description
17101213
Oxygen (O2)
17105719
%LEL / Methane (CH4)
17101064
Carbon Monoxide (CO)
17101114
Hydrogen Sulfide (H2S)
17101197
Sulfur Dioxide (SO2)
17101247
Chlorine (Cl2)
17101049
Chlorine Dioxide (ClO2)
17101163
Nitrogen Dioxide (NO2)
17100892
Nitric Oxide (NO)
17100926
Hydrogen Cyanide (HCN)
17100934
Hydrogen Choride (HCl)
17101023
Phosphine (PH3)
17100967
Hydrogen (H2)
 
iTX Large Sensors
Part Number Description
17101080 Carbon Monoxide (CO)
17101072 Carbon Monoxide (H2 Null) (CO/H2 Null)
17101106 Carbon Monoxide/Hydrogen Sulfide (CO/H2S)
17101130 Hydrogen Sulfide (H2S)
17101205 Sulfur Dioxide (SO2)
17100900 Ammonia (NH3)
17101171 Nitrogen Dioxide (NO2)
17100884 Nitric Oxide (NO)

BM25 Sensors

Part Number
Description
6313780
Oxygen (O2)
6313888
%LEL / Methane (CH4)
6313787
Carbon Monoxide (CO)
6313788
Hydrogen Sulfide (H2S)
6313822
Sulfur Dioxide (SO2)
6313809
Chlorine (Cl2)
6313841
Chlorine Dioxide (ClO2)
6313800
Ammonia (NH3)
6313801
Nitrogen Dioxide (NO2)
6313802
Nitric Oxide (NO)
6313805
Hydrogen Cyanide (HCN)
6313804
Hydrogen Choride (HCl)
6313810
Phosphine (PH3)
6313803
Hydrogen (H2)
6313823
Carbon Monoxide/Hydrogen Sulfide (CO/H2S)
6313818
Carbon Dioxide (CO2)
6313808
Silane (SiH4)
6313811
Arsine (AsH3)

M40 - M40M Sensors

Part Number
Description
17117730
Oxygen (O2)
17050788
%LEL / Methane (CH4)
17112160
Carbon Monoxide (CO)
17112152
Hydrogen Sulfide (H2S)

GasBadgePro Sensors

GasBadge® Pro Sensors
Part Number
Description
17124983-1
Carbon Monoxide (CO)
17124983-2
Hydrogen Sulfide (H2S)
17124983-3
Oxygen (O2)
17124983-4
Nitrogen Dioxide (NO2)
17124983-5
Sulfur Dioxide (SO2)
17124983-6
Ammonia (NH3)
17124983-7
Chlorine (Cl2)
17124983-8
Chlorine Dioxide (ClO2)
17124983-9
Phosphine (PH3)
17124983-B
Hydrogen Cyanide (HCN)
17124983-C
Hydrogen (H2)
17124983-G+ Carbon Monoxide (CO / H2 NULL)
 
+ Low Hydrogen Interference

MX4 iQuad Sensors

Part Number
Description
17134461 Oxygen (O2)
17134479 Hydrogen Sulfide (H2S)
17134487 Carbon Monoxide (CO)
17134495 Combustible Gas (LEL/CH4)
17134503 Nitrogen Dioxide (NO2)
17143595 Sulfur Dioxide (SO2)
17153434 Oxygen (O2) (For Australia NSW Certification)

ปั๊มสุ่มตัวอย่าง

ปั๊มสุ่มตัวอย่างและปั๊มสูบอากาศด้วยมือช่วยให้สามารถตรวจเช็คสภาพบรรยากาศที่อาจเป็นอันตรายที่ปรากฎในพื้นที่ห่างไกลหรือในสถานที่อับอากาศ ปั๊มเครื่องยนต์รวมถึงตัวบ่งบอกอัตราการไหลต่ำ (low flow) ปั๊มทุกตัวและปั๊มสูบอากาศมาพร้อมกับท่อขนาด 10 ฟุต และรายละเอียดคู่มือการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีท่อสำหรับการสุ่มตัวอย่างระยะไกล
 

Motorized Sampling Pump

Part Number
Description
18106765
SP6 Motorized Sampling Pump Module (for use with all MX6 iBrid™ Instruments)
 

Ventis Remote Sampling and Ventis Confined Space Kit

  Part Number Description
Click for Details Ventis Intergral Pump Confined Space Kits
Click for Details Ventis Slide on Pump Confined Space Kits
Click for Details Ventis Integral Pump
Click for Details Ventis Slide-on Pump
17116096 Calibration Tubing Assembly with Integrated "T" Fitting (For use when calibrating a monitor with pump using a positive flow regulator)
17152395 Internal Dust Filter/Water Stop for Ventis with Pump
17152828-01 Ventis Conversion Kit, Ventis with Pump to Ventis without Pump, Black, UL/CSA/ATEX/IECEx
17152828-11 Ventis Conversion Kit, Ventis with Pump to Ventis without Pump, Safety Orange, UL/CSA/ATEX/IECEx
 

MX6 Remote Sampling and Confined Space Kit

  Part Number Description
Click for Details MX6 Confined Space Kits
18106765
SP6 Motorized Sampling Pump
17116096
Calibration Tubing Assembly with Integrated "T" Fitting (For use when calibrating a monitor with pump using a positive flow regulator)

เครื่องมือสำหรับแหย่สุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือสำหรับแหย่สุ่มตัวอย่าง (sampling probes) ของอินดัสเตรียลไซแอนติฟิค มีมากมายหลายชนิดและหลายขนาด เพื่อให้มีความเหมาะสมมากที่สุดกับความต้องการในการสุ่มตัวอย่างระยะไกล Probe จะใช้ร่วมกับปั๊มสุ่มตัวอย่างหรือเครื่องมือที่มีปั๊มภายในของ อินดัสเตรียลไซแอนติฟิค
 
Part Number
 
Description
18102111
(f)
4.5-Ft. Folding Probe w/ Tubing
18101428
(g)
4-Ft. Polycarbonate Probe w/ Tubing
18101386
(m)
6-Ft. Extendible Stainless Steel Probe
18102306
 (i)  3' Stainless Steel Bar Hole Probe w/Filter
18102309
(h)
1.5-Ft. Polycarbonate Probe w/Filter
18102276
(j)
1.5-Ft. Stainless Steel Flue Gas Probe w/ Filter (to 1,500°F)
18102246
(k)
3-Ft. Extendible Probe w/ Teflon Tubing Insert
18103309
 
Aluminum Coiled Probe (800-900°F) (not pictured)
18104299
(l)
3-Ft. Polycarbonate Probe w/ High Capacity Filter
18105239
 
ATX 90° Quick Disconnect Probe Kit (not pictured)

ชุดท่อสุ่มตัวอย่างอเนกประสงค์ Urethane

ชุดท่อสุ่มตัวอย่างอเนกประสงค์ Urethane สำหรับใช้กับทุกแก๊ส ยกเว้น: Cl2, ClO2, HCl, และ Volatile Organic Compounds (VOCs, ตรวจวัดโดยใช้เซ็นเซอร์ MX6 PID).ชุดท่อสุ่มตัวอย่างนี้จะมีความยาวที่เฉพาะเจาะจงคือ10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, และ 100 ฟุต ด้านล่างนี้เป็นหมายเลขชิ้นส่วน และรายละเอียดของทั้ง 10 รุ่น ของชุดท่อสุ่มตัวอย่างอเนกประสงค์ Urethane
 
 Part Number    Description  
 18109207-10    Universal Urethane Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 10 ft/3 m length  
 18109207-20    Universal Urethane Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 20 ft/6.1 m length  
 18109207-30    Universal Urethane Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 30 ft/9.1 m length  
 18109207-40    Universal Urethane Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 40 ft/12.2 m length  
 18109207-50    Universal Urethane Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 50 ft/15.2 m length  
 18109207-60    Universal Urethane Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 60 ft/18.3 m length  
 18109207-70    Universal Urethane Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 70 ft/21.3 m length  
 18109207-80    Universal Urethane Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 80 ft/24.4 m length  
 18109207-90    Universal Urethane Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 90 ft/27.4 m length  
 18109207-100    Universal Urethane Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 100 ft/30.5 m length 
 

ชุดท่อสุ่มตัวอย่างอเนกประสงค์ Teflon Lined

ชุดท่อสุ่มตัวอย่างอเนกประสงค์ Teflon Lined จะใช้สำหรับแก๊สที่แปลกใหม่ที่มีความเสี่ยงที่จะถูกดูดซึมโดยท่อบางชนิด แก๊สที่แปลกใหม่ประกอบด้วย Cl2, ClO2, HCl, และ Volatile Organic Compounds (VOCs, ตรวจวัดโดยใช้เซ็นเซอร์ MX6 PID)  ชุดท่อสุ่มตัวอย่างอเนกประสงค์ Teflon Lined นี้นอกจากจะใช้สำหรับแก๊สที่แปลกใหม่เหล่านี้แล้วยังสามารถใช้สำหรับการสุ่มตัวอย่างแก๊สอื่น ๆ อีกด้วย หากคุณไม่แน่ใจในแก๊สที่คุณจะทำการสุ่มตัวอย่าง แนะนำว่าให้คุณใช้ท่อสุ่มตัวอย่างชนิดนี้ ท่อTeflon lined จะให้การตอบสนองต่อที่ดีเยี่ยมและทนต่อการดูดซึมแก๊ส แต่อาจจะต่อเข้ากับปั๊มหรือตัวกรองค่อนข้างยากหากอุปกรณ์ไม่เหมาะสม/พอดี ซึ่งในกรณีนี้อินดัสเตรียลไซแอนติฟิคไม่แนะนำให้ใช้ท่อ Teflon lined ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามชุดสุ่มเก็บตัวอย่างอเนกประสงค์ Teflon Lined ของอินดัสเตรียลไซแอนติฟิคจะประกอบด้วยท่อ urethane ขนาดเล็กที่ส่วนปลายของแต่ละท่อดังนั้นท่อจึงสามารถต่อเข้ากับปั๊ม และตัวกรองฝุ่น/กันน้ำ ชุดท่อสุ่มตัวอย่างนี้จะมีความยาวที่เฉพาะเจาะจงคือ10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, และ 100 ฟุต ด้านล่างนี้เป็นหมายเลขชิ้นส่วน และรายละเอียดของทั้ง 10 รุ่น ของชุดท่อสุ่มตัวอย่างอเนกประสงค์ Teflon Lined
 
Part Number Description
 18109206-10    Universal Teflon Lined Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 10 ft/3 m length  
 18109206-20    Universal Teflon Lined Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 20 ft/6.1 m length  
 18109206-30    Universal Teflon Lined Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 30 ft/9.1 m length  
 18109206-40    Universal Teflon Lined Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 40 ft/12.2 m length  
 18109206-50    Universal Teflon Lined Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 50 ft/15.2 m length  
 18109206-60    Universal Teflon Lined Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 60 ft/18.3 m length  
 18109206-70    Universal Teflon Lined Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 70 ft/21.3 m length  
 18109206-80    Universal Teflon Lined Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 80 ft/24.4 m length  
 18109206-90    Universal Teflon Lined Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 90 ft/27.4 m length  
 18109206-100    Universal Teflon Lined Sample Tubing Kit with Dust Filter/Water Stop, 100 ft/30.5 m length 

อุปกรณ์สุ่มตัวอย่างระยะไกลเพิ่มเติม

การไหลของอากาศที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญของการสุ่มตัวอย่างระยะไกลที่ถูกต้อง ตัวกรองทั้งหมดจึงควรทำการเปลี่ยนใหม่ทดแทนเมื่อสกปรกหรือมีน้ำเข้าไปขัดขวางการไหลของอากาศ ดังนั้นการใช้อุปกรณ์ที่สามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็วและการเชื่อมต่อที่ไม่ยุ่งยาก จะเป็นการช่วยรักษาท่อของปั๊มสุ่มตัวอย่าง
 
Part Number
 
Description
18102277
(l)
Inline High Capacity Water Stop
17057803
 
Replacement Gortex Filter Insert for 18102277
17027152
(m)
Dust Filter/Water Stop for Motorized Sampling Pumps
17041740
(o)
Dilution Tube (for use with Sampling Pumps)
17050688
(p)
Quick Disconnect Fitting, Female
17024191
 
Replacement Filters (Package of 5)
17051611
(s)
Quick Disconnect Fitting, Lae, Threaded
17048273
(t)
Luer Fitting, Male, 1/8" Barb
17050698
(t)
Luer Fitting, Male, 3/16" Barb
17050689
(u)
Quick Disconnect Fitting, Male, 1/8" Barb
17050775
(v)
Quick Disconnect Fitting, Male, 3/16" Barb
17051319
 
Dust Filter/Water Stop for Hand Pumps
17102005
 
Urethane Tubing, Black, 1/8" ID (per foot)
17093659
 
Urethane Tubing 3/16" ID (per foot)
18108043   6-Ft. Extendible Probe Tubing Kit for MX6, Ventis
17051701
 
Replacement Probe Fitting for 18101386
18102418   10' Sample Tube w/ Inline Filter
17136540   SP6 Filter Cap (used w/ 18105155-X/18104885-X)

แก๊สสอบเทียบและอุปกรณ์

 
 
 
 
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์สอบเทียบของอินดัสเตรียลไซแอนติฟิค ในการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือเป็นประจำ ถังแก๊สสอบเทียบทั้งหมดของอินดัสเตรียลไซแอนติฟิค ผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงสุดร่วมกับการผสมผสานเทคนิคการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้รับการรับรองจาก NIST, การวิเคราะห์การทดสอบการรั่วไหลของถังทุกถัง การรับรองความเข้มข้นขององค์ประกอบ และมีหมายเลขกำกับและวันหมดอายุที่ชัดเจน ในการเปลี่ยนถังใหม่ทดแทนก็มีให้เลือกหลายขนาดและความเข้มข้นสำหรับแก๊สทุกชนิดที่ตรวจสอบโดยเครื่องมือของอินดัสเตรียลไซแอนติฟิค
ชุดสอบเทียบของอินดัสเตรียลไซแอนติฟิค มาพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นที่จะทำให้เครื่องมือตรวจวัดแก๊สของคุณทำงานอย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ ในชุดประกอบด้วยการรับรองการตรวจสอบย้อนกลับจาก NIST (National Institute of Standards & Technology) ช่วงของแก๊สที่ปลอดภัย เครื่องมือสอบเทียบที่เชื่อถือได้ ชุดที่สมบูณณ์ที่พร้อมสำหรับการติดตั้งกับทุกเซ็นเซอร์ประกอบด้วย:
 
  • กระเป๋าที่ใส่สะดวก
  • ถังที่ไม่สามารถเติมใหม่ได้ ((Non-refillable Cylinders)
  • ตัวควบคุมอัตราการไหล (Flow Regulator
 

ตัวควบคุมอัตราการไหล

ตัวควบคุมอัตราการไหลจะช่วยควบคุมให้อัตราการไหลมีความเหมาะสมต่อการสอบเทียบเครื่องมือของอินดัสเตรียลไซแอนติฟิค ตรวจสอบให้มั่นใจเสมอว่าเลือกได้ใช้ตัวควบคุมอัตราการไหลที่เหมาะสมกับการใช้งานตามที่แนะนำในคู่มือ
  • 34 L Regulator (1/2 L/min flow)
  • 58/103 L Demand Flow Regulator
  • 34 L Demand Flow Regulator
  • 552 L Regulator (1/2 L/min flow)
  • 58/103 L Regulator (1/2 L/min flow)
  • 58/103 L Ammonia Regulator
  • 58/103 L Bump Test Regulator
 
 REGULATORS
Part # Description
18100933 (a) 34L Regulator (1/2L/min flow)
18102509 (b) 58/103L Demand Flow Regulator (and 34L Aluminum Cylinders)
18103564 (c) 34L Demand Flow Regulator, CGA 600
18103549 552L Demand Flow Regulator, CGA 590
18103556 650L Demand Flow Regulator, CGA 330
18104158 Demand Flow Regulator, CGA 660
18106708 Demand Flow Regulator, CGA 705
18102260 (d) 552L Regulator (1/2 L/min flow), CGA 590
18100883 (e) 58/103L Regulator (and 34L Aluminum Cylinders) (1/2 L/min flow)
18103580 (g) 58/103L Bump Test Regulator w/Trigger
18103374 650L Regulator (1/2L/min flow), CGA 330
18104695 Regulator w/Bump Test Trigger, CGA 330
18104356 Regulator w/Bump Test Trigger, CGA 590
18105924 5-port Clamp-on Gas Manifold
18105841 58/103/34L Demand Flow Regulator w/iGas Pressure Switch
18105866 34L Demand Flow Regulator, 600 CGA w/iGas Pressure Switch
18105833 552L Demand Flow Regulator, 590 CGA w/iGas Pressure Switch
18105858 650L Demand Flow Regulator, 330 CGA w/iGas Pressure Switch
18106740 Demand Flow Regulator, 660 CGA w/iGas Pressure Switch
18106757 Demand Flow Regulator, 705 CGA w/iGas Pressure Switch
18101766  58/103L Regulator (1 L/min flow)
 
 MISCELLANEOUS CALIBRATION EQUIPMENT
PART # Description
17041807 Calibration Log, (tablet of 50 sheets)
17050734 Calibration Log, TMX, LTX STX, (tablet of 50 sheets)
17045873 Calibration Label
17050831 Calibration Cup, 300 Series (limited availability)
17042839 Calibration Cup, 400 Series (limited availability)
17059189 Calibration Cup, T82/T80 (not included w/instrument)
17128489 Calibration Cup, MX6 iBrid™
17092339 Calibration Cup, iTX
17108622 Calibration Cup, M40
17124033 Calibration Cup, GasBadge® Plus/Pro
17056326 Bump Cylinder Adapter for CO Breath Sampler
17054578 Calibration Coupling for MDU420, CDU440 (limited availability)
17037961 Carrying Case for 2 Cylinders (58/103 L) 
18100149 Carrying Case for 2 Cylinders (34 L) w/0.5 LPM Regulator
17124348 Wall/Desk Mount Cylinder Holder
17113275 Cylinder Recycling Tool (58L, 103L)
17113283 Cylinder Recycling Tool (34L)

แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จเพิ่มเติม

การใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จจากอินดัสเตรียลไซแอนติฟิค จะช่วยให้เครื่องมือสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อระดับของแบตเตอรี่อยู่ในระดับที่ต่ำก็สามารถทำการเปลียนชุดที่สำรองไว้ทดแทนได้อย่างง่ายดายและดำเนินการตรวจสอบต่อ หรือเลือกใช้ adapterสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ชุด 300 หรือ 400 ซีรีส์ที่มีแท่นชาร์จที่มีขนาดกะทัดรัด
 
Part Number
 
Description
17059494
 
Spare Battery Pack, "Smart" Charge Ni-Cad, 600 Series
17063884
 
Ni-Cad Battery Replacement Module, 600 Series
17059312
 
Spare Battery Pack, Alkaline, 600 Series
17041872
(j)
Ni-Cad Battery Pack for 300 & 400 Series
17054735
(j)
Ni-Cad Battery Pack for 300 & 400 Series, Austrailian Approved
18102217
(k)
Battery Charging Adapter for 300 & 400 Series
17067174
(l)
Replaceable 9-volt Alkaline Battery Pack for 300 & 400 Series
18102266
(m)
Flying Lead Adaptor for Dual Rate Chargers (limited availability)
17049889
(n)
Replaceable Cell Lithium Battery Pack for 300 & 400 Series
17047747
 
Lithium Battery, 3V for STX70
17061755
 
Lithium Battery, 9V for T82
17123019
 
Lithium Battery, 3V for GasBadge® Pro
17134453-1
 
Replacement Battery Pack, Li-ion, UL/CSA/ATEX for MX4
17134446-1
 
Replacement Battery Kit, Alkaline, UL/CSA/ATEX (includes pack, cover, and three (3)AAA alkaline batteries) for MX4
17134453-2
 
Replacement Battery Pack, Li-ion, MSHA/AUS for MX4
17134446-2
 
Replacement Battery Kit, Alkaline, MSHA/AUS (includes pack, cover, and three (3) AAA alkaline batteries) for MX4
17025305
 
Ni-Cad Battery Pack for CD211

MX6 iBrid™ Chargers and Batteries

  Part Number Description
acc_MX6_12V_Car_75
18107011
Battery Charger, 12V
acc_mx6_5Ucharger_75
18107136
Battery Charger, 5-Unit
  18107250 MX6 Truck Mount Charger, Hard-wired
  18107243 MX6 Truck Mount Charger, 12V
acc_mx6_batt_liext_75
17131038-1
Rechargeable Li-ion Battery Pack, UL/CSA/ATEX
acc_mx6_batt_liext_75
17131038-2
Rechargeable Li-ion Ext. Battery Pack, UL/CSA/ATEX
acc_mx6_batt_liext_75
17131038-4
Rechargeable Li-ion Battery Pack, MSHA/AUS
acc_mx6_batt_liext_75
17131038-5
Rechargeable Li-ion Ext. Battery Pack, MSHA/AUS
acc_mx6_batt_alk_75
17131046-3
Alkaline Battery Pack, UL/CSA/ATEX
acc_mx6_batt_alk_75
17131046-6
Alkaline Battery Pack, MSHA/AUS
acc_mx6_hlc2_75
18106856-0
Hard Leather Carrying Case, Diffusion

Ventis Batteries and Chargers

  Part Number Description
External Battery Charge Adaptor 18108950

MX4 External Battery Charge Adaptor

Single-Unit Charger
18108191 Single-Unit Charger
Single-Unit Charger/Datalink
18108209 Single-Unit Charger/Datalink
Single-Unit Automotive Charger, 12VDC
18108651 Single-Unit Automotive Charger, 12VDC
Single-Unit Truck-Mount Charger, 12VDC, with Cigarette Adapter
18108652 Single-Unit Truck-Mount Charger, 12VDC, with Cigarette Adapter
Single-Unit Truck-Mount Charger, 12VDC, Hard Wired
18108653 Single-Unit Truck-Mount Charger, 12VDC, Hard Wired
6-Unit Charger
18108650-A 6-Unit Charger
    A = Power Cord: 0 = US, 1 = UK, 2 = EU, 3 = AUS, 4 = ITA, 5 = DEN, 6 = SWZ
Replacement Alkaline Battery Pack
17148313-1 Replacement Extended Range Li-ion Battery Pack, UL/CSA/ATEX/IECEx
Replacement Alkaline Battery Pack
17148313-2 Replacement Extended Range Li-ion Battery Pack, MSHA
Replacement Alkaline Battery Pack
17148313-3 Replacement Extended Range Li-ion Battery Pack, CHINA
Replacement Alkaline Battery Pack
17148313-4 Replacement Extended Range Li-ion Battery Pack, ANZEx
Replacement Alkaline Battery Pack
17150608 Replacement Alkaline Battery Pack

MX4 Chargers

Part Number
Description
18108100
Single-Unit Charger
18107037
Single-Unit Charger/Datalink

iTX Chargers and Batteries

Part Number
Description
18104315 Single-Unit, Compact Charger for iTX, Universal
18105296 Single-Unit, Compact Charger for iTX, 12 VDC
18104737-120 iTX Charger w/ Datalogging Kit, 120 VAC
18104737-230 iTX Charger w/ Datalogging Kit, 230 VAC
18104737-12 iTX Charger w/ Datalogging Kit, 12 VDC
18104711-120 iTX Charger/ Datalink, 120 VAC
18104711-230 iTX Charger/ Datalink, 230 VAC
18104711-12 iTX Charger/ Datalink, 12 VDC
18105379 6-Unit Charger w/ Flying Leads & Cradle for iTX (universal input)
18106245 iTX Truck-mount charger (cigarette lighter adapter)
18106104 iTX Truck-mount charger (hard-wired)
17089376 Replaceable Cell Alkaline Battery Pack - UL/CSA/ATEX/AUS/MSHA
17153290 Rechargeable Lithium-ion (Li-ion) Battery Pack - MSHA
17153303 Rechargeable Lithium-ion (Li-ion) Battery Pack - UL/CSA/ATEX/AUS

M40 Chargers and Batteries

Part Number
Description
18105510
Six-Unit Charger for M40, Universal
18106393
Single-Unit Compact Charger for M40, Universal
18105502
Single-Unit Compact Charger for M40, 12 VDC
18106229-1
M40 Truck-mount Charger (cigarette lighter adapter)
18106237-1
M40 Truck-mount Charger (hard-wired)
18106229-2
M40/SP40 Truck-mount Charger (cigarette lighter adapter)
18106237-2
M40/SP40 Truck-mount Charger (hard-wired)

300/400 Series Chargers

Part Number
Description
18102145 Single-Unit, Compact Charger, 12 VDC, 300/400 Series (limited availability)
18102251 Two-Unit, Compact Charger, 120 VAC, 300/400 Series (limited availability)
18102231 Two-Unit, Compact Charger, 230 VAC, 300/400 Series (limited availability)

MX6 iBrid™ Carrying Cases 

 
Part Number
Description
acc_mx6_hlc2_75
18106856-0
Hard Leather Carrying Case, Diffusion
acc_mx6_hlc1_75
18106856-1
Hard Leather Carrying Case, Diffusion, Without Window
acc_mx6_hlcasp1_75
18106880-0
Hard Leather Carrying Case, Aspirated 
acc_mx6_hlcasp2_75
18106880-1
Hard Leather Carrying Case, Aspirated, Without Window

Ventis Carrying Cases

  Part Number Description
Ventis without Pump Soft Carrying Case, Li-ion Battery 18108175 Ventis without Pump Soft Carrying Case, Li-ion Battery
Ventis without Pump Soft Carrying Case, Extended Range Li-ion Battery or Alkaline
18108183 Ventis without Pump Soft Carrying Case, Extended Range Li-ion Battery or Alkaline
Ventis without Pump Hard Carrying Case with Display, Extended Range Li-ion Battery or Alkaline
18108813 Ventis without Pump Hard Carrying Case with Display, Li-ion Battery
Ventis without Pump Hard Carrying Case with Display, Extended Range Li-ion Battery or Alkaline
18108814 Ventis without Pump Hard Carrying Case with Display, Extended Range Li-ion Battery or Alkaline
Ventis without Pump Hard Carrying Case without Display, Li-ion Battery
18108815 Ventis without Pump Hard Carrying Case without Display, Li-ion Battery
  18108816 Ventis without Pump Hard Carrying Case without Display, Extended Range Li-ion Battery or Alkaline
Ventis with Pump Soft Carrying Case
18108810 Ventis with Pump Soft Carrying Case
Ventis without Pump Hard Carrying Case with Display
18108811 Ventis with Pump Hard Carrying Case with Display
Ventis with Pump Hard Carrying Case without Display
18108812 Ventis with Pump Hard Carrying Case without Display

MX4 iQuad™ Carrying Cases

Part Number
Description

18107888

Hard-sided Leather Carrying Case, MX4

iTX Carrying Cases

Part Number
Description
18104703
Leather Carrying Case, iTX
18106369 Leather Carrying Case, Heavy-Duty w/ Window, iTX
18106567
Leather Carrying Case, Heavy-Duty, w/o Window, iTX
18104661
Nylon Carrying Case, iTX (supplied w/ iTX)
18104687 Nylon Carrying Case, Combination iTX/iSP
18102192 Weatherguard Case w/o External Alarm, iTX
18102220 Weatherguard Case w/External Alarm, iTX

M40 / M40•M Carrying Cases

Part Number
Description
18105981
Leather Carrying Case, M40 (supplied with M40)
18105999
Leather Carrying Case, Combination M40/SP40 (supplied w/ Inst./ Pump Combos)
18106575
Leather Carrying Case, Heavy-Duty w/ Window, M40/M40•M
18106559
Leather Carrying Case, Heavy-Duty w/o Window, M40/M40•M
18105478
Nylon Carrying Case, M40
18105486
Nylon Carrying Case, Combination M40/SP40

GasBadge® Pro Carrying Cases

Part Number
Description
18106484
Nylon Carrying Case, GasBadge® Pro
18106492
Nylon Carrying Case, 2-unit, GasBadge® Pro

GasBadge® Plus Carrying Cases

Part Number
Description
18106401
Nylon Carrying Case, GasBadge® Plus
18106419
Nylon Carrying Case, 2-unit, GasBadge® Plus

Miscellaneous

Part Number
Description
18100628
Detachable Shoulder Strap for Leather Cases
18102335
Disposable Combination Instrument/Pump Case
17051487
High Impact Carry Case, Dust/Water Tight (Pelican)
18101840 Instrument and Accessory Case w/ Foam Insert, black

Legacy Instrument - Limited Availability

Part Number
Description
18102201
Leather Carrying Case, 300 Series
(supplied w/ 312/311/310) (limited availablility)
18104042
Nylon Carrying Case, 300 Series and MG140
(supplied w/ MG140) (limited availablility)
18101824
Leather Carrying Case, 400 Series
(supplied w/ TMX412 & TX418) (limited availablility)
18104240
Nylon Carrying Case, 400 Series
18102229
Disposable Vinyl HazMat Belt Case, 300 & 400 Series
18102161
Leather Carrying Case, Combination Instrument/SP402
18104109
Nylon Carrying Case, Combination Instrument/SP402
18102177
Optional Handle for Combination Case Instrument/SP402
18103259
Leather Carrying Case, ATX Series
18102921
ATX Series Carrying Handle
18105171
ATX Chest Harness
18103515
Disposable Vinyl HazMat ATX Case
18104000
WeatherGuard Case w/o External Alarm ATX Series
18102798
Leather Carrying Case, T82/ T80
17094905
Rubber Protective Boot, T82/ T80
18102308
Leather Carrying Case, MDU420 & CDU440
18105874
Nylon Carrying Case, T40
18104679 Nylon Carrying Case, ATX Series
17090572
Rubber Protective Boot, VX500

อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

เครื่องมือหลายๆ รุ่นของอินดัสเตรียลไซแอนติฟิค จะมีอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นตัวเลือก คุณสมบัติของอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลจะช่วยในการขยายการทำหน้าที่ของเครื่องมือให้สามารถจัดเก็บ หรือบันทึกการอ่านค่าแก๊ส ข้อมูลที่จัดเก็บสามารถนำไปคำนวณความเสี่ยงจากการสัมผัสตลอดช่วงเวลาการทำงาน บันทึกการอ่านค่าแก๊สสูงสุด หรือบ่งบอกรูปแบบการใช้งานเครืองมือ ชุดอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลประกอบด้วยซอฟแวร์, สายเชื่อมต่อ และข้อมูลสำหรับการใช้งานเครื่องบันทึกข้อมูลและการเรียกข้อมูลที่เก็บไว้ iButton® Programming Kits รวมถึงซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สายสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเชื่อมต่อ และแหล่งจ่ายไฟ
 
Part Number Description
18108209 Ventis MX4 - Single-Unit Charger/Datalink – Software included

18107086

MX6 iBrid™ Datalink – Software included

18107094

MX6 iBrid™ Battery Charger/Datalink, universal – Software included

18106260 GasBadge® Datalink – Software included

Printers

 
Part Number
Description
Serial data dot matrix printer for V•Cal™ – 5 volts powered by the Cal Station 18107763 Serial data dot matrix printer for V•Cal™ – 5 volts powered by the Cal Station
 
17117722
Serial data dot matrix printer for M•Cal™/Cal Plus™– 120-230 VAC powered

iTX iButton® Data Input Equipment

Part Number
Description
18104729
iButton® Programming Kit, 120 VAC
18105080
iButton® Programming Kit, 230 VAC
17096348
iButton® Data Memory Cell w/ Mounting Kit
17090333
iButton® Data Memory Cell
 

External Alarms

Part Number
Description
18103747
103 dB Latching External Alarm for iTX, VX500, 600, 400, 300 and 200 Series (except OX231)
18101394
External Alarm Extension Cable, 20 Ft. (6.1 m)

Instrument Maintenance Tools

Part Number
Description
17095746
MX6/iTX/VX500 Maintenance Tool
17042946
400/300 Series Maintenance Tool (limited availability)
17050278
LD322 Maintenance Tool (limited availability)
17049891 STX70 Maintenance Tool (limited availability)
17003567 200 Series, T82/T80 Maintenance Tool (limited availability)
17063256
ATX Series Maintenance Tool (limited availability)