สถานีเชื่อมต่อ DS2 ช่วยให้การบริหารจัดการการตรวจสอบแก๊สของคุณมีความยืดหยุ่นสูงสุด ไม่ว่าคุณจะนำอุปกรณ์ไปใช้งานที่ไหน การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงได้ถึง 700 สถานีเชื่อมต่อจากระยะไกลทุกที่ในใซต์งานของคุณ และถ่ายทอดข้อมูลกลับไปยังฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการ เครื่องมือส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกที่จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบเสามารถดูการปฎิบัติงานของแต่ละสถานีเชื่อมต่อจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้ง่ายต่อการติดตามเครื่องมือ พิมพ์รายงาน กำหนดเหตุการณ์ และเปลี่ยนพารามิเตอร์ของสถานที่  DS2 ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากการสอบเทียบอัตโนมัติที่คงเส้นคงวา การเก็บบันทึก แบตเตอรี่ที่สามารถรีชาร์จได้ และการวินิจฉัยเครื่องมือเพื่อการตรวจสอบของคุณ เพื่อที่จะจำกัดความรับผิดชอบและอันตรายของคุณ
 
คุณสมบัติของแต่ละสถานีเชื่อมต่อสามารถแสดงผลได้หลายภาษา ไฟ LED แสดงสถานะ 3 ดวง ปุ่มกดและเสียงสัญญาณเตือนภัย เพื่อแสดงรายละเอียดที่สำคัญของเครื่องมือได้อย่างรวดเร็วเพียงครั้งเดียว DS2 สามารถจัดรวมกลุ่มได้อย่างง่ายดายถึง 5 หน่วย เพื่อใช้แก็สสอบเทียบร่วมกัน และยังมีทางเลือก iGas® capability เพื่อบ่งบอกความเข้มข้นของถังแก๊สสอบเทียบ, lot numbers และวันหมดอายุในระบบ ไม่ว่าคุณจะจัดการเครื่องตรวจวัดแก๊สเพียงเครื่องเดียวหรือเป็นจำนวนมาก DS2 จะช่วยให้มีความยืดหยุ่นและประหยัดค่าใช้จ่ายที่ดีกว่า
 
คุณสมบัติ
คุณประโยชน์
 สอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแก๊สของรุ่น MX4 multi-gas, MX6 iBrid™ multi-gas, GasBadge® Pro และTango™ TX1 ของIndustrial Scientific โดยอัตโนมัติ 
ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแก๊สด้วยตนเอง  มั่นใจได้ว่าการสอบเทียบถูกดำเนินการอย่างถูกต้องและในช่วงเวลาปกติ
 ทำการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนด
มั่นใจได้ว่าเครื่องมือได้รับการทดสอบและทำงานอย่างได้ถูกต้องก่อนการใช้งาน
ติดต่อสื่อสารแบบเดินสายหรืออีเทอร์เน็ตไร้สายได้ถึง 100 สถานีเชื่อมต่อ
ทำการติดต่อสื่อสารแบบความเร็วสูงกับทุกสถานีเชื่อมต่อ การติดต่อสื่อสารแบบไร้สายช่วยให้สามารถเข้าถึง IDSs ในสถานที่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายแบบเดินสายไม่สามารถเข้าถึงได้
ติดต่อสื่อสารไปยังเครื่องมือเชื่อมต่อแต่ละเครื่องมือทั้งหมดพร้อมกัน
ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือหลาย ๆ เครื่องมือโดยการเชื่อมต่อหลาย ๆ เครื่องมือในครั้งเดียว ในการติดตั้งแบบไม่รวมกันเป็นกลุ่ม ปัจจุบันสถานีเชื่อมต่อ DS2 สามารถทำได้ถึง 100 เครื่องมือสอบเทียบและ / หรือการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน
ฐานข้อมูล MS SQL สำหรับการจัดเก็บบันทึกการสอบเทียบโดยอัตโนมัติ
ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของการสอบเทียบเครื่องมือทั้งหมดและบันทึกการทดสอบ ทำให้สามารถใช้เป็นเอกสารแสดงถึงความสอดคล้องกับกฎหมาย ในขณะนี้สามารถรองรับข้อมูงได้ถึง 2GB  กับ in box MSDE Support, พร้อมด้วยการ  upgraded SQL Serverซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ดิสก์ที่ใช้งานได้ของคุณ
การแสดงผลบนสถานีเชื่อมต่อแบบกราฟฟิก LCD
ทำการสื่อสารสถานะของการดำเนินงานบนสถานีเชื่อมต่อไปยังผู้ใช้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อ
ปุ่มกดเมมเบรน 3 ปุ่ม
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ในการเริ่มการทำงานของสถานีเชื่อมต่อ เช่น การสอบเทียบ การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน และการดาวน์โหลดข้อมูล
Input ที่สามารถรองรับถังแก๊สอบเทียบได้ถึง14 ถังที่แตกต่างกัน
ช่วยให้การตั้งค่าของหลายๆ เครื่องมือสามารถจัดการได้ด้วยระบบเดียว
การสื่อสารสองทางระหว่างเครื่องมือเป้าหมายและสถานีเชื่อมต่อ DS2
ช่วยให้พารามิเตอร์ เช่นสัญญาณเตือนภัย และการตั้งค่าแก๊สสอบเทียบ สามารถที่จะอัปโหลดไปยังเครื่องมือ ช่วยขจัดการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ประวัติการสอบเทียบและประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์แบบกราฟฟิก
ช่วยลดการหยุดทำงานโดยมีเครื่องมือในการพยากรณ์ความล้มเหลวของเซ็นเซอร์ก่อนที่จะเกิดขึ้นที่สามารถมองเห็นได้ง่าย
ทำการสอบเทียบและรายงานผลการทดสอบอัตโนมัติ
สามารถสำเนาเอกสารการทดสอบและการสอบเทียบเพื่อแนบไปกับใบอนุญาตปฎิบัติงานในสถานที่อับอากาศ และบันทึกการสำรวจเครื่องมือ
ทำการดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูลของการสำรวจเครื่องมือในช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนด
ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดข้อมูลเครื่องด้วยตนเอง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกจัดทำเป็นเอกสารและถูกเก็บรักษาอย่างเหมะสม
ระบบ LAN ที่รองรับ software ฐานข้อมูล
ช่วยให้หลาย ๆ สถานีเชื่อมต่อสามารถติดต่อกับเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูล การสอบเทียบ การทดสอบ และบันทึกข้อมูลที่ส่วนกลาง
ทางเลือกอุปกรณ์แปลงความดัน Input สำหรับถังแก๊ส
สร้างระบบในการจัดการแก๊สสอบเทียบทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ใช้ทันทีหากต้องทำการเปลี่ยนถังแก๊ส หรือสั่งซิ้อ
แบตเตอรรี่ Built-in ประจุ ขาออก สามารถใช้ได้กับทุกเครื่องมือ
ช่วยให้อุปกรณ์ชิ้นเดียวสามารถที่จะใช้ได้ทั้งสำหรับการสอบเทียบและฟังก์ชั่นการชาร์จแบตเตอรี่
ระบบตรวจจับแก๊สรั่วแบบ Built-in
ช่วยให้การทดสอบและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบการจัดส่งก๊าซของ DS2 เป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าการสอบเทียบมีความถูกต้อง
การสนับสนุนหลายภาษา
นอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังสนับสนุนภาษาฝรั่งเศส, เยอรมัน และสเปน ทำให้สามารถนำระบบไปปรับใช้งานได้นานาชาติ
 
 
หน้าจอแสดงผลที่สามารถใชัร่วมกันได้:
MX6 iBrid™ (ทุกรุ่น)
GasBadge® Pro (ทุกรุ่น)
Ventis™ MX4 (ทุกรุ่น)
Tango™ TX1 (ทุกรุ่น)
ตัวเรือน:
ทนต่อการกระทบกระแทก  ป้องกันการถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุ
ขนาด:
9.75" สูง x 6.40" กว้าง x 9.00" ลึก (24.8 ซม x 16.3 ซม x 22.9 ซม)
Input:
115/230 VAC, 50/60 Hz. 12 VDC
อุณหภูมิการทำงาน:
32º F to +122ºF (0ºC to +50ºC)
การติดต่อสื่อสาร:
10bT Ethernet support, RJ-45 Category 5 connection
การแสดงผล:
128 x 64 Dot Matrix LCD – Multilingual modes allow selections in English, Spanish, French and German languages
อัตราการไหลของปั๊ม:
500 ml/minute @ 80" H2O
แก๊สขาเข้า:
ประกอบด้วย 3 inputs ที่แยกจากกัน แต่ละ สถานีเชื่อมต่อ สามารถใช้ร่วมกันได้ถึง 14 แก๊สสอบเทียบต่อเนื่อง เมื่อรวม IDS เป็นกลุ่มเดียวกัน.
คอมิพวเตอร์สำหรับการใช้งาน DS2 (ขั้นต่ำ):
สำหรับ1-8 IDS หน่วย:
Dedicated Pentium III, 800 MHz, 256 MB RAM, 4GB available disk space, Windows® 2000 Professional, Windows® XP Professional operating system, one Cat5E Ethernet network adapter, fixed IP address
สำหรับ9-100 IDS หน่วย:
Dedicated Pentium III, 800 MHz, 256 MB RAM, 4GB available disk space, Windows® 2000 Standard Server, Windows® 2003 Server operating system, one Cat5E Ethernet network adapter, fixed IP address
 
 
 
Instrument Docking Station (IDS) Configurations
Part Number Description
18108630-ABC DS2 Instrument Docking Station (IDS), Ventis MX4
18106724 - ABC (Options) DS2 Instrument Docking Station (IDS), MX6 iBrid™
18109249 - ABC (Options) DS2 Instrument Docking Station (IDS), Tango™ TX1
18106302 - ABC (Options) DS2 Instrument Docking Station (IDS), GasBadge® Pro
Options  
A = Wireless Compact Flash (currently unavailable)
  0 - none
B = iGas® Reader (number included)
  0 - none
  1
  2
  3
C= Power Cord
  0 - US
  1 - UK
  2 - EU
  3 - AUS
  4 - ITA
  5 - DEN
  6 - SWZ
 
Turnkey Solutions
Part Number Description
18109261 Tango™ TX1/DS2 Laptop Turnkey System+
18106543-8 Ventis MX4/DS2 Laptop Turnkey System+
18106543-4 GasBadge® Pro/DS2 Laptop Turnkey System+
18106543-5 MX6 iBrid™/DS2 Laptop Turnkey System+
17113978 DS2 PC with Windows® Server OS++
   
+ Includes (1) DS2, Computer (installed software: Windows® XP Professional, DSS and DSSAC), monitor, keyboard, mouse, 5-port Ethernet hub and cables.
++ Includes keyboard and mouse. Monitor not included. DS2 not included.
Part Number
Description
18105684
iGas® Reader
17113887
Ethernet Cable, 5' (Cat5E network cable)
17113895
Ethernet Cable, 10' (Cat5E network cable)
17113903
Ethernet Cable, 25' (Cat5E network cable)
17113911
Ethernet Crossover Cable, 5' (Cat5E network cable)
17113929
4-Port Ethernet Router
17113945
5-Port Ethernet Hub
17113952
16-Port Ethernet Hub
17113960
24-Port Ethernet Hub
17113630
UPS, 700VA, 450W
18105841
Demand Flow Regulator w/ iGas Pressure Switch
(for 58L, 103L and 34L aluminum cylinders)
18105866
Demand Flow Regulator, 600 CGA w/ iGas Pressure Switch (for 34L steel cylinders)
18105833
Demand Flow Regulator, 590 CGA w/ iGas Pressure Switch (for 552L cylinders)
18105858
Demand Flow Regulator, 330 CGA w/ iGas Pressure Switch (for 650L cylinders)
18102509
Demand Flow Regulator, 5/8 UNF(fits 58L, 103L and 34L aluminum cylinders)
18103564
Demand Flow Regulator, 600 CGA (fits 34L steel cylinders)
18103549
Demand Flow Regulator, 590 CGA (fits 552L cylinders)
18103556
Demand Flow Regulator, 330 CGA (fits 650L cylinders)
18105932
6 Port Gas Regulator Manifold
18105924
5-Port Gas Regulator Manifold Clamp