ภาระกิจของเรา
การรักษาชีวิตมนุษย์บนดิน เหนือพื้นดิน และใต้พื้นดิน
การส่งมอบคุณภาพสูงสุด การให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด ในทุกการดำเนินการ ทุกเวลา
 
วิสัยทัศน์ของเรา
บุคลากรของอินดัสเตรียลไซแอนติฟิค จะทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ในการขจัดการเสียชีวิตจากการทำงาน ภายในปลายศตวรรษนี้
 
เรามีความความทะเยอทะยานใช่หรือไม่? ใช่
เราทำได้ใช่หรือไม่?  เราเชื่อเช่นนั้น  เรารู้ว่าเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วอุบัติเหตุทุกอุบัติเหตุสามารถป้องกันได้ ดังนั้นเราจึงคิดว่าพวกมันสามารถพยากรณ์ได้เช่นกัน
 
การที่เรามีผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีนั้นเราคิดว่ามันยังไม่เพียงพอ เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะติดอาวุธให้กับลูกค้าของเราด้วยข้อมูลที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดของการดำเนินงานได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้ หรือที่เรียกว่าตัวชี้วัดนำ จะทำให้เราสามารถมองเห็นปัญหาก่อนที่มันจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงและช่วยชีวิตก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น และเราก๊ได้เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดนี้กับเครื่องตรวจวัดแก๊ส และ iNet ส่วนบริษัทน้องสาวของเรา Predictive Solutions ก็กำลังดำเนินการในสิ่งเดียวกันกับการสังเกตความปลอดภัยและการตรวจความปลอดภัย  
เมื่อลูกค้ามีข้อมูลที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยและพฤติกรรมของมนุษย์ ก็จะทำให้ะมีความพร้อมที่ดีกว่าในการที่จะขจัดการเสียชิวิตจากการทำงาน เราจึงอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนลูกค้าของเราในความพยายามนี้ เราให้บริการด้วยความนอบน้อม กระหาย และซื่อสัตย์สุจริต เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพสูงสุด การให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด.ในทุกการดำเนินการ ทุกเวลา
และนี่คือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้จากบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ทะเยอทะยานเช่นนี้
 
แนวทางของเรา
อ่อนน้อมถ่อมตน กระหาย และ ฉลาดปราดเปรื่อง
แสวงหาความจริง พูดความจริง
การให้บริการผู้อื่นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา
 
แนวทางของเราคือค่านิยมหลักที่จะนำไปสู่การตัดสินใจและปฏิสัมพันธ์ของเรา มันแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในระดับสูงที่เรายึดถือ และบ่งบอกกับลูกค้าและคู่ค้าของเราถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถคาดหวังได้จากทุก ๆ ปฏิสัมพันธ์ของเรา
และนี่คือวิธีการที่บุคลากรของเราส่งมอบคุณภาพสูงสุด การให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด.ในทุกการดำเนินการทุกเวลา
 
อ่อนน้อมถ่อมตน
 • ตระหนักถึงความสามารถของผู้อื่น.
 • กล่าวถึงความสำเร็จของตนเองแต่น้อยและให้การยอมรับผู้อื่น
 • ฟัง! พยายามที่จะทำความเข้าใจก่อนที่จะพยายามที่จะเข้าใจ.
 • ให้ความเคารพบุคคลและวัฒนธรรมอื่น ๆ.
 • มีความรับผิดชอบ.
 • ยอมรับการแก้ไขและไม่กลัวที่จะยอมรับข้อผิดพลาด
 
กระหาย
 • มีวาระการประชุม!
 • ทำงานด้วยสำนึกแห่งความเร่งด่วน
 • ปรับการกระทำของคุณไปสู่เป้าหมาย.
 • เตรียมพร้อม … มีระเบียบวินัย … เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี
 • คาดหวังผลลัพธ์ในสิ่งที่ทำ ยกผู้อื่นให้มีมาตรฐานสูง ไม่ยอมรับการทำงานที่ไม่ดี
 • คาดหวังที่จะชนะ.
 • ทำงานหนัก.
 • เกินความคาดหวัง.
 • แสวงหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • ถามคำถามที่ยาก.
 
ฉลาดปราดเปรื่อง  
 • ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่ท้าทาย
 • มีความคิดสร้างสรรค์, อยากรู้อยากเห็น และ ว่องไว.
 • ทำพื้นฐานดี.
 • แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้
 • ใช้ทรัพยากรให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพ.
 • คาดหวังอนาคต.
 • ถามคำถาม.
 • วิเคราะห์.
 • ใส่ใจในรายละเอียด.
 
แสวงหาความจริง
 • ถามคำถามสมมุติ.
 • ไม่ด่วนสรุป
 • สื่อสาร ... สื่อสาร ... สื่อสาร!
 • การเผชิญหน้าดีกว่าการโทรศัพท์ การโทรศัพท์ดีกว่าการส่งอีเมล์  ดังนั้นจงซื้อตั๋วเครื่องบินและรับโทรศัพท์ รับประกันได้ว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่
 
พูดความจริง
 • นำมาและใช้ข้อมูลที่มีความหมาย.
 • อย่ากลัวที่จะส่งข้อความยาก ๆ.
 • มัน OK,ดีเท่ากัน,ไม่เห็นด้วย, มันไม่ดีเลยที่จะขัดแย้งกัน
 
การให้บริการผู้อื่นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา
 • แสวงหาโอกาสที่จะให้บริการ.
 • รับโทรศัพท์ในเวลาที่เสียงโทรศัพท์ดังครั้งแรก.
 • ล้างกล่องจดหมายเข้าของคุณทุกวัน ทำกล่องข้อความของคุณให้ว่างไว้ ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการทำธุรกรรมกับผู้อื่น
 • ไปให้ไกลกว่าปกติ
 • เห็นคุณค่าของคนอื่น ๆ ที่ให้บริการคุณเป็นอย่างดี และแสดงความคิดเห็นได้
 • การเหลือบางสิ่งบางอย่างทิ้งไว้ย่อมดีกว่าการไปค้นหา.