อินดัสเตรียล ไซแอนติฟิค

ผู้นำในการตรวจวัดแก๊สในแบบการให้บริการ และเครื่องมือตรวจวัดแก๊สแบบพกพา

วัฒนธรรมองค์กรของเรา

บุคลากรของอินดัสเตรียล ไซแอนติฟิค จะทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อยุติการเสียชีวิตจากการทำงาน ในศตวรรษนี้ ชมวีดีโอต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าวิสัยทัศน์นี้มีจุดเริ่มต้นอย่างไรและอะไรที่เป็นแรงจูงใจให้เรายังคงเดินหน้าทำงานไปสู่
วิสัยทัศน์นี้

เข้าร่วมการขับเคลื่อน

การขับเคลื่อนสู่ปี 2100 เป็นการรวมตัวกันของผู้คนที่มีความมุ่งมั่นในการทำให้การเสียชีวิตจากการทำงานเป็นศูนย์เกิดขึ้นจริงในปี 2100 เราขอเชิญชวนให้คุณเข้าร่วมขับเคลื่อนไปกับเราโดยการแบ่งปันวิธีการของคุณในการที่จะสร้างความแตกต่างให้กับบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และการบริการของ
อินดัสเตรียล ไซแอนติฟิค ให้กับเรา

ปรึกษาปัญหาเทคนิค

Authored by Dave Wagner, Director of Product Knowledge, the Ask Dave Blog is a resource for those interested in learning more about gas detection. Ask Dave your question today!